Vertalingen

Mijn hoofdactiviteit is vertalen en alles wat erbij hoort, zoals proeflezen en redactie, terminologiebeheer en herschrijven voor een Nederlandse doelgroep, maar ook het oplossen van problemen en het testen van software. In samenwerking met mijn klanten streef ik naar een product dat naadloos in de Nederlandse markt past.

Ik maak zoveel mogelijk gebruik van de technologische verworvenheden van deze tijd en kan snelle omlooptijden garanderen. Grote projecten voer ik indien nodig uit in teamverband. Terminologie en vertaalgeheugens worden dagelijks uitgewisseld en problemen worden via email of beveiligde webpagina’s opgelost.

Tijdens het vertalen beschouw ik mezelf als testlocatie voor het eindproduct. Fouten en andere onvolkomenheden in het origineel worden meteen aan de klant gerapporteerd.

Klik hier voor informatie over boekvertalingen.

Ervaring

In de ruim 30 jaar van mijn vertaalbestaan heb ik al heel wat projecten voorbij zien komen, van marketingteksten tot software en allerhande documentatie, rapporten, persberichten, websites enz. Omdat ik al heel lang met een in eigen beheer ontwikkeld vertaalgeheugen werk, heb ik een enorme database aan vertaaloplossingen opgebouwd. Dat resulteert in hogere kwaliteit, een consistenter taalgebruik en teksten die aansluiten bij de doelgroep.

Werkomgeving

Sinds de dagen van de typemachine hebben vertalers heel wat veranderingen aan zich voorbij zien trekken. Halverwege de jaren tachtig, toen computers nog een nieuwtje waren, was de tekstverwerker het enige computerhulpmiddel. Nu zijn er vertaalgeheugens, applicaties voor terminologiebeheer, planning, een overvloed aan elektronisch referentiemateriaal en ook algemene tools die kunnen worden ingezet om de werkdruk te verlichten.

Ik ben bekend met de gangbare tools voor vertalers, zoals SDL Trados en Wordfast. Er zijn ondertussen heel wat translation memory managers (TMM) en ik heb er heel wat van naderbij bekeken. Sinds het eind van de jaren negentig werk ik met door mijzelf ontwikkelde software, die goed aansluit op mijn manier van werken. Het resultaat voor de klant is dat teksten consistent in de doeltaal worden omgezet en dat nieuwe versies van teksten naadloos op eerdere vertalingen aansluiten.