txtExpress – Termen

txtExpress Terms is een plug-in (ook wel template of sjabloon geheten) voor MS Word waarmee je snel en makkelijk terminologie kunt bijhouden en uitwisselen. De werking van txtExpress Terms is eenvoudig en omvat slechts een paar toetscombinaties. Voordat je ermee kunt werken, moet je de app in de juiste map plaatsen en de locatie van je termenbestand opslaan.

Setup

Als je in het bezit bent van txtExpress Terms.dot kun je deze naar de map voor Word-templates op je computer kopiëren en vervolgens Word starten. De naam van de desbetreffende map hangt af van welke versie van Word je gebruikt. Voor Word 2003 en 2007 is dat:

c:\Documents and Settings\Eigenaar\Application
Data\Microsoft\Word\STARTUP\

Heb je een Nederlandse versie van Word, dan heet de map Startup waarschijnlijk Opstarten. Om het makkelijk te maken, heeft Microsoft deze map verborgen. Je moet deze dus eerst zichtbaar maken. Hiertoe ga je naar de Verkenner en kies je Mapopties in het menu Extra. Ga naar het tabblad Weergave en zet een vinkje bij Verborgen bestanden en mappen weergeven. Werk je met de Total Commander, dan kies je in het menu Configurations > Options > Display en klik je op het selectievakje bij Show hidden/system files, zodat je ook verborgen mappen te zien krijgt.

Als je txtExpress Terms.dot in de juiste map hebt gezet, ben je er nog niet. Omdat plug-ins ook kunnen worden gebruikt om kwaadaardige code te verspreiden, is Word standaard zo ingesteld dat deze worden geblokkeerd.

Kies in Word in het menu Tools de optie Macro/Security. Zet vervolgens op het tabblad Trusted Publishers een vinkje bij Trust all installed add-ins and templates en bij Trust access to Visual Basic Project.

txtExpress Terms configureren

Als alles is gelukt en txtExpress Terms actief is, moet je nog een paar handelingen verrichten. Om het programma te kunnen gebruiken, moeten allereerst de toetscombinaties worden geladen. Druk in Word op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros te openen en kies in de lijst met macro’s trmShortcutsTerms. Klik op Run of Uitvoeren om de macro te starten en de toetscombinaties te laden. Als je Word afsluit en je wordt gevraagd of je Normal.dot wilt opslaan, klik je op OK om de shortcuts in Normal.dot te bewaren.

txtExpress Terms kan alleen met een termenbestand werken als het programma weet waar dat bestand zich bevindt. Termenbestanden zijn geen Word-documenten maar tekstbestanden met de extensie .txt. Zo’n tekstbestand bestaat uit een lijst met bron- en doeltermen die door een tab van elkaar zijn gescheiden.

bronterm1[Tab]doelterm1
bronterm2[Tab]doelterm2

Als je al over een dergelijk bestand beschikt, open je dat in Word (Word kan ook met tekstbestanden overweg) en druk je op Ctrl+Alt+9 om de locatie van het huidige bestand in de Windows Registry op te slaan. Vervolgens kun je het bestand in Word sluiten.

Heb je nog geen tekstbestand met een woordenlijst, dan kun je er als volgt een maken:

  1. Maak een nieuw bestand in Word.
  2. Zet er één of meer termen in, van elkaar gescheiden door een tab.
  3. Kies in Word File > Save as en sla het document vervolgens op als een tekstbestand.
  4. Druk op Ctrl+Alt+9 om de locatie van het huidige bestand in de Windows Registry op te slaan.

Nieuwe termen toevoegen

Er zijn diverse manieren om nieuwe termen aan de lijst toe te voegen:

  • Direct in het termenbestand.
  • Via een dialoogvenster.
  • Via een toetscombinatie.
  • Een kant- en klare lijst gebruiken.

Termen direct in het termenbestand toevoegen

Als je nieuwe termen direct in het termenbestand wilt toevoegen, open je dat in Word als volgt: Druk op Ctrl+9 om het menu te openen. Druk op M om het submenu More te openen en kies vervolgens Open Terms File om het bestand in Word te openen. Als je de nieuwe termen hebt toegevoegd, sla je het bestand weer op. NB: sla het bestand nooit op als Word-document; altijd als tekstbestand met de extensie .txt.

Termen via een dialoogvenster toevoegen

Wil je tijdens het vertalen een term toevoegen, druk dan op Alt+9. Er verschijnt een venster met twee velden. Het woord waar de cursor in staat, is al als bronterm ingevuld. Je kunt dat eventueel wijzigen. Wil je een term invoeren die uit meerdere woorden bestaat, dan kun je de betreffende woorden eerst selecteren voordat je op Alt+9 drukt.

Druk op Tab om naar het veld voor de doelterm te gaan. Vul deze in en druk op Enter om de term op te slaan.

Met de knop naast het brontermveld kun je kiezen of de term in kleine letters, hoofdletters of met een beginkapitaal wordt opgeslagen. Met de knop naast het doeltermveld kun je de inhoud van het brontermveld naar het doeltermveld kopiëren.

Termen via een toetscombinatie toevoegen

Je hoeft de term alleen in je tekst te selecteren als deze uit meerdere woorden bestaat. Bestaat de term uit één woord, dan is het genoeg als de cursor ervoor of erin staat.

Druk op Shift+Ctrl+9. In de statusregel van Word verschijnt een melding dat de bronterm is opgeslagen. Zet nu de cursor voor of in de doelterm (of selecteer meerdere woorden) en druk nogmaals op Shift+Ctrl+9 om ook de doelterm op te slaan.

Een kant- en klare lijst gebruiken

Tekstbestanden zijn makkelijk uit te wisselen en kunnen met heel veel verschillende apps worden gemaakt en bewerkt. Zolang een termenlijst maar beantwoordt aan de volgende indeling:

bronterm1[Tab]doelterm1
bronterm2[Tab]doelterm2

kan deze zo in txtExpress Terms worden gebruikt, en als de indeling afwijkt, is dat vaak met een eenvoudige vervangopdracht verholpen.

Termen zoeken

Kom je een term tegen in je brontekst die je wilt opzoeken, dan zorg je ervoor dat je cursor ervoor of erin staat (of je selecteert meerdere woorden) en druk je op Ctr+9 om het menu te openen.

Alle termen in de lijst die aan de zoekopdracht beantwoorden, worden in het menu weergegeven. Druk op het getal voor de term om de vertaling in je tekst te plakken.

Er wordt niet op hele woorden maar op strings gezocht. In de afbeelding hiernaast is bijvoorbeeld gezocht op “power”. Als de gezochte term niet in de woordenlijst staat, verschijnt het menu zonder treffers en kun je op 0 drukken om de gezochte term en de bijbehorende vertaling meteen via het dialoogvenster in te voeren.

Werken met meerdere lijsten

Je kunt maar in één termenlijst tegelijk zoeken maar wisselen tussen verschillende lijsten is zo gebeurd. Open de lijst waarin je wilt zoeken in Word en druk op Ctrl+Alt+9 of kies de optie Set Location Terms File in het menu om de locatie van het huidige bestand op te slaan.

Termenlijsten uitwisselen

Tekstbestanden kunnen makkelijk worden uitgewisseld en eventueel worden bewerkt en/of aangevuld door gebruikers die niet over txtExpress Terms beschikken. Krijg je een aangevuld bestand terug van een collega, dan hoef je alleen het bestaande bestand maar te overschrijven. Als de nieuwe versie op dezelfde locatie wordt gezet als de oude versie kan txtExpress Terms er meteen mee werken. Collega’s die niet over txtExpress Terms beschikken, kunnen het tekstbestand openen in Word en met behulp van de zoekfunctie van Word naar termen zoeken.


Copyright © 23-01-2015 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.