txtExpress Lite – Segmenten

Inleiding

txtExpress Lite bevat een zeer klein deel van txtExpress en is bedoeld om tijdens het vertalen met bron- en doelsegmenten te kunnen werken. De functionaliteit is nogal basic en er is veel minder geautomatiseerd dan in txtExpress, maar op deze manier is het mogelijk zonder tijdverlies je vertalingen in een database op te slaan.

Segmenten worden omgeven door dezelfde codes die in voorgaande jaren binnen Trados en Wordfast werden gebruikt. Dat betekent dat aldus gesegmenteerde teksten ook eenvoudig in deze systemen kunnen worden ingelezen.

In tegenstelling tot txtExpress bevat txtExpress Lite maar een paar opties, die bereikbaar zijn via een snelmenu en een paar toetscombinaties. Druk op Shift+Ctrl+S om het snelmenu te openen en druk vervolgens op de onderstreepte letter om de desbetreffende optie uit te voeren. Een aantal functies zijn ook direct via een toetscombinatie te kiezen. Zie Menu en toetscombinaties op deze pagina voor een overzicht.

Segmenteren

Een segment bestaat uit een bron- en een doelzin en ziet er als volgt uit.

Om de bronzin te kunnen segmenteren moet deze eerst worden geselecteerd. Zet de cursor aan het begin of ergens in de zin, druk op Shift+Ctrl+S om het snelmenu te openen en druk vervolgens op S voor Select Sentence of druk op Alt+E. Als de hele zin is geselecteerd, open je nogmaals het snelmenu en druk je op C voor Create Segment of je drukt op Alt+R.

Het segment wordt gemaakt, en de eerste letter van de doelzin wordt geselecteerd. Als je de zin hebt vertaald, selecteer je de volgende zin en druk je weer op Alt+R om een nieuw segment te maken.

Als het txtExpress Lite niet lukt om met de functie Select Sentence de huidige zin te selecteren, kun je de cursor aan het begin van de zin zetten en Select to end of line kiezen. Voor het selecteren van een zin maakt txtExpress gebruik van een interne Word-functie die niet altijd goede resultaten biedt. De functie Select to end of line, die je ook kunt activeren met de toetscombinatie Alt+., selecteert vanaf de cursor tot het eerstvolgende teken dat het einde van een zin markeert.

Vertaal je in plaats van zinnen liever alinea’s? Dat kan. Zet de cursor voor of ergens in een alinea en druk op Shift+Ctrl+P. De huidige alinea wordt geselecteerd. Druk nu op Alt+R om de alinea te segementeren.

Segmenten uitbreiden

Vaak zul je twee zinnen in één segment willen samenvoegen. Als je al voordat je een zin hebt gesegmenteerd, ziet dat je deze met de volgende zin wilt samenvoegen, dan selecteer je in plaats van één meteen twee zinnen voordat je de optie over Create Segment kiest.

Meestal kom je echter tijdens het vertalen pas tot de conclusie dat de volgende zin aan het huidige segment moet worden toegevoegd. In dat geval selecteer je de volgende zin en kies je de optie Expand Segment in het snelmenu of druk je op Shift+Alt+E.

Besluit je in een later stadium, tijdens het nakijken bijvoorbeeld, dat twee segmenten moeten worden samengevoegd, dan selecteer je het tweede segment in zijn geheel en kies je de optie Expand Segment in het snelmenu.

Segmenten splitsen

Wil je van een lang segment twee segmenten maken, dan zet je zowel in het bron- als in het doelsegment een ^ op de plaats waar het segment moet worden gescheiden. Kies vervolgens de optie Shrink Segment in het snelmenu of druk op Shift+Alt+K.

Opschonen van bestanden

Voor je je vertaling naar de klant stuurt, moeten alle codes en de brontekst worden verwijderd. Maak voordat je dat doet een kopie van je vertaling door het met een andere naam op te slaan, zodat je na het opschonen drie bestanden overhoudt: je oorspronkelijke brontekst, een schone doeltekst en een bestand met alle bron- en doelsegmenten.

Als je een kopie van je vertaling hebt gemaakt, kies je de optie Cleanup in het snelmenu om de brontekst en alle codes te verwijderen.

Menu en toetscombinaties

De functies van txtExpress Lite zijn bereikbaar via twee snelmenu’s. De extra functies kunnen worden gekozen met een toetscombinatie. Druk op Shift+Ctrl+S om het snelmenu Segments te openen en druk vervolgens op de onderstreepte letter om de desbetreffende optie uit te voeren. Om het snelmenu Align te openen, druk je op Shift+Ctrl+A. Als je ook de extra’s wilt gebruiken, moet je eerst de toetscombinaties in Normal.dot zetten. Dit doe je als volgt:

 • Druk op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros te openen.
 • De functies van txtExpress Lite zijn makkelijk te herkennen; ze beginnen met xt.
 • Zoek xtShortcutsExtras en klik op Run om de toetscombinaties te laden.
 • Als je Word afsluit wordt verzocht of je Normal.dot wilt opslaan. Sla Normal.dot op, zodat je de toetscombinaties kunt blijven gebruiken.

Hieronder volgt een overzicht voor de toetscombinaties die je tijdens het segmenteren kunt gebruiken.

Toetscombinatie Omschrijving
Shift+Ctrl+S Snelmenu
Shift+Ctrl+P Alinea selecteren
Alt+E Zin selecteren
Alt+. Selecteren tot eind zin of . ? ! : ;
Alt+R of F7 Segment maken
Shift+Alt+E Segment uitbreiden
Shift+Alt+K Segment krimpen
Shift+Alt+C Brontekst verwijderen
Ctrl+Y Brontekst verbergen/weergeven
Alt+P Alles verbergen/weergeven
F2 Woord(en) selecteren
Alt+V Plakken zonder opmaak
Shift+Ctrl+F4 Resetten zoekvenster

Segmenten converteren naar records

Als je tekst is vertaald, geredigeerd en goedgekeurd, kun je de segmenten converteren naar records die je in askSam of in een ander systeem kunt importeren.

 • Sla het huidige document op.
 • Druk op Shift+Ctrl+S om het menu te openen en kies Convert Segments to Records.
 • De conversie wordt gestart.
 • Er verschijnt een invulscherm met de laatst gebruikte inforegel. Pas deze naar wens aan en klik op OK of druk op Enter.
 • Als alle segmenten zijn gelezen, zijn er twee mogelijkheden. Er kan een nieuw tekstbestand met records worden gemaakt of de nieuwe records kunnen aan een bestaand bestand worden toegevoegd.
 • Standaard wordt een nieuw bestand gemaakt. Er verschijnt automatisch een dialoogvenster waarin je wordt verzocht het nieuwe bestand op te slaan. De voorgestelde naam is de bestandsnaam van je vertaling met SEGMENTS eraan toegevoegd. Klik op OK om het bestand op te slaan.
 • Wil je de nieuwe records toevoegen aan een bestaand bestand, dan hoef je er alleen maar voor te zorgen dat het betreffende bestand geopend is. Tijdens de conversie zoekt txtExpress Lite naar een bestand waarvan de naam op SEGMENTS eindigt. Wordt een dergelijk bestand gevonden, dan worden de nieuwe records er automatisch aan toegevoegd.
 • Als je veel korte teksten alinieert, verdient het aanbeveling deze allemaal bij elkaar in één bestand te zetten. Dat is overzichtelijk, en als je later al je segmenten weer in een nieuwe database wilt zetten, is dat sneller gebeurd als alles in grote bestanden staat.

NB: Het verdient aanbeveling alle bestanden die met een project te maken hebben te bewaren: de brontekst, de vertaling, de vertaling met de bron- en doelzinnen in segmenten en ten slotte het tekstbestand met de records.


Copyright © 11-05-2013 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.