txtExpress Lite – Installatie en setup

txtExpress Lite is een plug-in in MS Word (ook wel template of sjabloon geheten). Als je in het bezit bent van txtExpress Lite.dot kun je deze naar de juiste map kopiëren en vervolgens Word starten. De naam van de desbetreffende map hangt af van welke versie van Word je gebruikt. Voor Word 2003 is dat:

c:\Documents and Settings\Eigenaar\Application
Data\Microsoft\Word\STARTUP\

Heb je een Nederlandse versie van Word, dan heet de map Startup waarschijnlijk Opstarten. Om het makkelijk te maken, heeft Microsoft deze map verborgen. Je moet deze dus eerst zichtbaar maken. Hiertoe ga je naar de Verkenner en kies je Mapopties in het menu Extra. Ga naar het tabblad Weergave en zet een vinkje bij Verborgen bestanden en mappen weergeven. Werk je met de Total Commander, dan kies je in het menu Configurations > Options > Display en klik je op het selectievakje bij Show hidden/system files, zodat je ook verborgen mappen te zien krijgt.

Als je txtExpress Lite.dot in de juiste map hebt gezet, ben je er nog niet. Omdat plug-ins ook kunnen worden gebruikt om kwaadaardige code te verspreiden, is Word standaard zo ingesteld dat deze worden geblokkeerd.

Kies in Word in het menu Tools de optie Macro/Security. Zet vervolgens op het tabblad Trusted Publishers een vinkje bij Trust all installed add-instelling and templates en bij Trust access to Visual Basic Project.

txtExpress Lite configureren

Als alles is gelukt en txtExpress Lite actief is, moet je nog een paar handelingen verrichten. Allereerst moet je de inforegel voor de eerste keer instellen. Deze wordt opgeslagen in het register van Windows. Druk op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros en kies in de lijst met macro’s xtInit. Klik op Run of Uitvoeren om de macro te starten. Er worden een aantal instellingen in het register opgeslagen, zoals de standaardregel voor gealinieerde bestanden. Deze kun je aanpassen als je de eerste keer een gealinieerde tabel naar records converteert. Kies in het dialoogvenster Macros de macro xtInfocodeRead als je wilt zien of de coderegel correct in het register is gezet. De volgende melding verschijnt:

Deze coderegel kun je telkens aanpassen als je een nieuw bestand alinieert. Wil je dat van tevoren al doen, kies dan xtInfocodeWrite in het dialoogvenster Macros. Er verschijnt een invoervenster waarin je de coderegel kunt wijzigen.

Afhankelijk van waar je txtExpress Lite voor wilt gebruiken, moet je nog een paar shortcuts ofwel toetscombinaties laden. Deze worden in Normal.dot opgeslagen. Als bij het afsluiten van Word dus wordt gevraagd of Normal.dot moet worden opgeslagen, moet je dat voor deze ene keer doen.

Druk op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros te openen en kies in de lijst een van de volgende macro’s:

  • xtShortcutsAll – Deze macro laadt alle shortcuts van txtExpress Lite. Wil je sommige shortcuts liever afzonderlijk laden, kies dan een van onderstaande opties.
  • xtShortcutsMenuAlign – Als je txtExpress Lite alleen gebruikt om te aliniëren, hoef je alleen de shortcut voor het alinieermenu te laden.
  • xtShortcutsSegments – Sommige opties in het menu Segments gebruik je zo vaak dat het sneller gaat met deze toetscombinaties. Zie de pagina over segmenteren voor een overzicht.
  • xtShortcutsExtras – txtExpress Lite bevat veel extra’s. Als je die wilt gebruiken, heb je deze toetscombinaties nodig. Zie de pagina over extra’s voor een overzicht.

De toetscombinaties waarmee je een tabel alinieert, worden automatisch geladen als je een tabel maakt. Dit hoef je dus niet handmatig te doen, tenzij je nog oude tabellen hebt die je met txtExpress Lite wilt aliniëren. In dat geval open je de desbetreffende tabel en druk je op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros te openen. Vervolgens kies je xtShortcutsAlign in de lijst en klik je op Run of Uitvoeren. De toetscombinaties zijn alleen te gebruiken in het huidige document. De functies waarmee je de cursor verplaatst (bijvoorbeeld Ctrl+Pijl rechts om naar het volgende woord te gaan), werken dus niet in een alinieertabel. Zie de pagina over aliniëren voor een overzicht van alle pijltoetscombinaties.

Als je de instellingen en de gewenste toetscombinaties hebt geladen, is txtExpress Lite klaar voor gebruik.


Copyright © 22-06-2013 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.