txtExpress Lite – Extra’s

Over de Extra’s

txtExpress Lite bevat slechts een heel klein deel van txtExpress, net genoeg om tijdens het vertalen zinnen te segmenteren en twee documenten te aliniëren en in een database te zetten. Er zijn echter ook een paar functies opgenomen die ik persoonlijk de hele dag tijdens het vertalen gebruik. Als je die wilt gebruiken, hoef je alleen de bijbehorende shortcuts te laden.

Druk op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros te openen, klik op xtShortcutsExtras en vervolgens op Run of op Uitvoeren om de shortcuts te laden. Als bij het afsluiten van Word wordt gevraagd of Normal.dot moet worden opgeslagen, klik je op OK.

Knippen, kopiëren en plakken

 • Slim kopiëren – Plaats de cursor voor of in een woord en druk op Ctrl+C om het woord te kopiëren zonder dat je het eerst hoeft te selecteren.
 • Slim knippen – Plaats de cursor voor of in een woord en druk op Ctrl+X om het woord te knippen zonder dat je het eerst hoeft te selecteren.
 • Clipboard Menu – Het Klembord van Windows onthoudt slechts één gekopieerd item. txtExpress Lite onthoudt er 9. Als je op Ctrl+Alt+C drukt, verschijnt er een contextmenu met de laatste 9 items. Druk op het cijfer voor het item om dit in je tekst te plakken. NB: Van lange items worden alleen de eerste paar woorden weergegeven. Wil je iets kopiëren waarvan je niet wilt dat het in het contextmenu terechtkomt, dan klik je in plaats van op Ctrl+C te drukken op de knop Kopiëren op de standaardwerkbalk van Word of kies je de gelijknamige optie die verschijnt als je rechtsklikt op een selectie.
 • Plakken over het huidige woord – Heb je net een woord gekopieerd en wil je dat over een ander woord plakken, dan zet je de cursor voor of ergens in het gewenste woord en druk je op Ctrl+Alt+V om de tekst in het Klembord eroverheen te plakken.
 • Slim selecteren – Druk op F2 om het huidige woord te selecteren. Druk nogmaals op F2 om ook het volgende woord te selecteren.
 • Markeren voor kopiëren en plakken – Met Shift+Ctrl+M markeer je het huidige woord of de selectie. Vervolgens kun je naar een andere plek in je tekst gaan en op Shift+Ctrl+L drukken om het woord waar de cursor voor of in staat (of de selectie als je tekst hebt geselecteerd) over de eerder gemarkeerde tekst te plakken. Druk op Shift+Ctrl+K om het woord of de selectie die je plakt te knippen in plaats van te kopiëren. Druk op Shift+Ctrl+W om het woord of de selectie met het gemarkeerde deel te wisselen.

Navigatie

 • Tijdelijke bookmark – Druk op Ctrl+[ om een onzichtbare plek in je tekst te markeren; druk op Ctrl+] om vanuit elke plek in je tekst naar de bookmark terug te keren.
 • Scrollen met je toetsenbord – Druk op Alt+Pijl omhoog om naar boven en op Alt+Pijl omlaag om naar beneden te scrollen.

Snel tekst wissen

 • De rest van de zin wissen – Meestal vertaal je over een brontekst heen en wis je woorden totdat je aan het eind van de zin bent gekomen. Dat kan ook in één keer. Druk op Ctrl+O of op Ctrl+. om alle tekst tot het einde van de zin te wissen. Het einde van de zin kan een punt, een uitroepteken, een vraagteken of een alineateken zijn. Wil je meer wissen, druk dan gewoon nogmaals op Ctrl+O om tot het volgende zinseinde te wissen.
 • Wissen tot de komma – Druk op Ctrl+, om vanaf de cursor tot de eerstvolgende komma te wissen. Druk nogmaals op Ctrl+, om te wissen tot de volgende komma.
 • Wissen tot een bepaald woord – Wil je niet naar het einde van de zin maar tot een bepaald woord wissen, dan typ je de eerste letter van het betreffende woord en druk je op Ctrl+U. Zijn er meer woorden die met dezelfde letter beginnen, dan blijf je op Ctrl+U drukken totdat alle gewenste tekst is gewist. Je kunt ook meerdere letters van het gewenste woord typen voordat je op Ctrl+U drukt.

Autocorrectie

 • Autocorrect – Werk je veel met Autocorrect, dan kun je op Ctrl+Alt+A drukken om te controleren of je voor het huidige woord of de selectie een code hebt. Met meer dan 1000 autocorrecties kun je er namelijk wel eens eentje vergeten, en Word biedt geen makkelijke mogelijkheid om in de Autocorrectie te zoeken. Als je op Ctrl+Alt+A drukt en er wordt een autocorrectie gevonden, dan verschijnt deze met de bijbehorende code in de statusregel. Worden er meerdere autocorrecties gevonden, dan verschijnen deze in een menu.
 • Een andere handige functie als je vaak met Autocorrect werkt is Ctrl+spatie om het huidige woord aan het volgende woord te plakken. Het Nederlands kent veel samenstellingen, en als je daar afzonderlijke autocorrecties voor maakt, moet je die ook weer allemaal onthouden. Als je bijvoorbeeld eerst c voor computer en vervolgens gr voor gebruiker typt, staat er een spatie tussen de twee woorden. Druk op Ctrl+spatie om de spatie te verwijderen.

Zoeken in Word

 • Zoeken herhalen – Druk op F4 om de laatste zoekopdracht te herhalen.
 • Zoeken op basis van het huidige woord – Druk op Shift+Ctrl+F om een zoekopdracht te starten op basis van van het huidige woord. Je hoeft niets te selecteren, behalve als je op meerdere woorden tegelijk wilt zoeken. Druk op Shift+Ctrl+E om terug in plaats van vooruit te zoeken.
 • Zoekbuffer legen – Word onthoudt alle zoekparameters. Dat is handig maar soms lastig. Druk op Shift+Ctrl+F4 om met een schone lei te beginnen.

Zoeken buiten Word

 • Je computer en het internet vanuit Word doorzoeken – Druk op Ctrl+G om een menu te openen (zie de afbeelding hiernaast) waarmee je het huidige woord of de selectie op diverse websites kunt opzoeken. Als je in het bezit bent van de elektronische woordenboeken van Van Dale kun je daar ook in zoeken, alsmede in askSam.
 • Van Dale – Dit menu is zo opgezet dat je er heel snel en makkelijk mee kunt zoeken. Als je slechts één woord opzoekt, hoef je dat niet eerst te selecteren. Zet de cursor ervoor of erin en druk op Ctrl+G om het menu te openen. Druk vervolgens op de letter die in het item dat je wilt kiezen onderstreept is. Druk bijvoorbeeld op N om in de Nederlandse en op E om in de Engelse Van Dale te zoeken. Als je de bijbehorende letters uit je hoofd kent, kun je snel op de toetscombinatie en de juiste letter drukken zonder dat je naar het menu hoeft te kijken.
 • Synoniemen Word – Het is in Word mogelijk om naar synoniemen te zoeken maar de functie is niet erg bereikbaar. txtExpress Lite vist alle synoniemen en antoniemen uit Word en zet ze in een handig contextmenu. Druk op de onderstreepte letter van de diverse items om deze over het huidige woord te plakken. Druk op 0 om het dialoogvenster Synonyms in Word te openen.
 • Zoeken in askSam – Je kunt vanuit Word met behulp van txtExpress Lite op diverse manieren zoeken in askSam. Als je het zoekmenu opent met Ctrl+G en vervolgens op M drukt, wordt het submenu voor askSam geopend en kun je een van de opties kiezen. Je kunt dit submenu ook als een op zichzelf staand menu openen. Druk hiertoe op Ctrl+M. Zie de pagina over askSam voor meer informatie over dit menu.
 • Google – Verreweg de meeste zoekopdrachten doe je in Google. Je kunt de opdrachten in het menu ook direct met een eigen toetscombinatie starten. Druk op Shift+Ctrl+G om in Google te zoeken en op Ctrl+Alt+G om een exacte string te zoeken. Druk op Shift+Alt+G om in Google Bilingual te zoeken. De laatste zoekmogelijkheid zet de zoekresultaten in twee kolommen voor elke taal bij elkaar en is heel handig voor vertalers.
 • Wikipedia – Je kunt zoeken in de Nederlandse en in de Engelse Wikipedia.
 • Diverse webpagina’s – De titels van deze opties spreken voor zichzelf. Heb je behoefte aan een extra optie, laat het dan weten, zodat ik die erbij kan zetten. Een mogelijkheid voor de toekomst is dat dit menu andere opties laat zien naar gelang de taal waarin je werkt.

Werken met askSam

Als je veel materiaal in askSam hebt zitten, zul je daar vaak in zoeken. Zie de pagina over askSam voor meer informatie.

Productiviteit

txtExpress Lite bevat naast de hierboven genoemde nog diverse productiviteitsverhogende functies.

 • Alinea’s repareren – Als je tekst uit een pdf of andere brond kopieert en in Word plakt, kan het gebeuren dat alle regels aan het einde zijn afgebroken. Dit kun je goed zien als je op Alt+P drukt om alle verborgen tekens weer te geven. Selecteer de betreffende regels en druk op F10 om deze weer aan elkaar te plakken. Als je niets selecteert, wordt één regel gerepareerd.
 • Symbolen invoegen – Aan de manier waarop Word met diakritische tekens omgaat, zie je dat het een Amerikaans programma is. Het dialoogvenster Symbool werkt prima, maar niet als je vaak een é of een ü moet invoegen. Wil je een ë invoegen, typ dan een e en druk op Ctrl+Alt+S. Er verschijnt een contextmenu met de bij de letter behorende diakritische tekens.
 • Vertaalde woorden tellen – Wil je snel weten wat je dag- of uurproductie is? Zet dan twee asterisken ** op de plaats waar je de telling wilt laten beginnen en druk op Ctrl+E om vanaf de positie van de cursor tot de plaats waar de ** staan alle woorden te tellen. De telling verschijnt in de statusregel als 1000/5000, waarbij het tweede getal de totaaltelling van het document is.
 • Woorden wisselen – Veel valt er over deze functie niet te zeggen. Zet de cursor voor of in een woord en druk op Alt+W om het achter het volgende woord te zetten.
 • Letters wisselen – Druk op Shift+Alt+W om de twee letters na de cursor van plaats te doen wisselen.
 • Punten en komma’s – Met behulp van deze functie kun je de punten/komma’s in het eerstvolgende getal wijzigen in komma’s/punten. Druk hiertoe zo vaak als nodig op Shift+Ctrl+,.

Copyright © 22-06-2013 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.