Redactie en copywriting

Redactie

Tijd en geld die aan correctie en redactie wordt uitgegeven is een goede investering. Geen enkele tekst zou de deur uit mogen gaan zonder dat iemand er een kritisch licht op heeft laten schijnen.

Ik corrigeer teksten op spelfouten, gebruik van leestekens en grammatica. Waar nodig maak ik teksten vlotter leesbaar, zodat de bedoelde boodschap goed overkomt.

Copywriting

Overtuigende, duidelijke en prettig leesbare teksten zijn essentieel als je nieuwe klanten wilt werven en bestaande klanten wilt behouden.

In feite zijn alle teksten die een bedrijf publiceert een vorm van reclame. Een goed geschreven, helder geformuleerd rapport of documentatie die de lezer de gezochte informatie duidelijk en bondig verschaft, zijn investeringen die dubbel en dwars worden terugverdiend.