Oplossingen voor Microsoft Word

Microsoft Word is een krachtige tekstverwerker en kan veel meer dan de meeste mensen denken. Omdat Word middels Visual Basic for Applications (VBA) vrijwel volledig programmeerbaar is, kun je het programma nagenoeg alles laten doen wat je wilt. Te denken valt aan complexe vervangopdrachten of wijzigingen in de opmaak.

Min of meer complexe bewerkingen kunnen in Microsoft Word veel tijd in beslag nemen, vooral bij langere teksten. Als je diezelfde bewerking dan ook nog regelmatig voor andere teksten moet uitvoeren, is het de moeite waard er een oplossing voor te laten schrijven die je tot in lengte van dagen kunt blijven hergebruiken.

Ook korte bewerkingen die je vaak uitvoert, kun je laten automatiseren. Zo is het invoeren van zetcodes een geestdodend en tijdrovend werkje dat ook nog eens erg foutgevoelig is. Met een simpel contextmenu is dat voortaan een kwestie van twee toetsaanslagen en kunnen er geen fouten meer worden gemaakt.

Ervaar je een probleem dat met de gewone functionaliteit van Word niet kan worden opgelost, neem dan contact op.