Categoriearchief: Vertalen

txtExpress – Termen

txtExpress Terms is een plug-in (ook wel template of sjabloon geheten) voor MS Word waarmee je snel en makkelijk terminologie kunt bijhouden en uitwisselen. De werking van txtExpress Terms is eenvoudig en omvat slechts een paar toetscombinaties. Voordat je ermee kunt werken, moet je de app in de juiste map plaatsen en de locatie van je termenbestand opslaan.

Setup

Als je in het bezit bent van txtExpress Terms.dot kun je deze naar de map voor Word-templates op je computer kopiëren en vervolgens Word starten. De naam van de desbetreffende map hangt af van welke versie van Word je gebruikt. Voor Word 2003 en 2007 is dat:

c:\Documents and Settings\Eigenaar\Application
Data\Microsoft\Word\STARTUP\

Heb je een Nederlandse versie van Word, dan heet de map Startup waarschijnlijk Opstarten. Om het makkelijk te maken, heeft Microsoft deze map verborgen. Je moet deze dus eerst zichtbaar maken. Hiertoe ga je naar de Verkenner en kies je Mapopties in het menu Extra. Ga naar het tabblad Weergave en zet een vinkje bij Verborgen bestanden en mappen weergeven. Werk je met de Total Commander, dan kies je in het menu Configurations > Options > Display en klik je op het selectievakje bij Show hidden/system files, zodat je ook verborgen mappen te zien krijgt.

Als je txtExpress Terms.dot in de juiste map hebt gezet, ben je er nog niet. Omdat plug-ins ook kunnen worden gebruikt om kwaadaardige code te verspreiden, is Word standaard zo ingesteld dat deze worden geblokkeerd.

Kies in Word in het menu Tools de optie Macro/Security. Zet vervolgens op het tabblad Trusted Publishers een vinkje bij Trust all installed add-ins and templates en bij Trust access to Visual Basic Project.

txtExpress Terms configureren

Als alles is gelukt en txtExpress Terms actief is, moet je nog een paar handelingen verrichten. Om het programma te kunnen gebruiken, moeten allereerst de toetscombinaties worden geladen. Druk in Word op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros te openen en kies in de lijst met macro’s trmShortcutsTerms. Klik op Run of Uitvoeren om de macro te starten en de toetscombinaties te laden. Als je Word afsluit en je wordt gevraagd of je Normal.dot wilt opslaan, klik je op OK om de shortcuts in Normal.dot te bewaren.

txtExpress Terms kan alleen met een termenbestand werken als het programma weet waar dat bestand zich bevindt. Termenbestanden zijn geen Word-documenten maar tekstbestanden met de extensie .txt. Zo’n tekstbestand bestaat uit een lijst met bron- en doeltermen die door een tab van elkaar zijn gescheiden.

bronterm1[Tab]doelterm1
bronterm2[Tab]doelterm2

Als je al over een dergelijk bestand beschikt, open je dat in Word (Word kan ook met tekstbestanden overweg) en druk je op Ctrl+Alt+9 om de locatie van het huidige bestand in de Windows Registry op te slaan. Vervolgens kun je het bestand in Word sluiten.

Heb je nog geen tekstbestand met een woordenlijst, dan kun je er als volgt een maken:

 1. Maak een nieuw bestand in Word.
 2. Zet er één of meer termen in, van elkaar gescheiden door een tab.
 3. Kies in Word File > Save as en sla het document vervolgens op als een tekstbestand.
 4. Druk op Ctrl+Alt+9 om de locatie van het huidige bestand in de Windows Registry op te slaan.

Nieuwe termen toevoegen

Er zijn diverse manieren om nieuwe termen aan de lijst toe te voegen:

 • Direct in het termenbestand.
 • Via een dialoogvenster.
 • Via een toetscombinatie.
 • Een kant- en klare lijst gebruiken.

Termen direct in het termenbestand toevoegen

Als je nieuwe termen direct in het termenbestand wilt toevoegen, open je dat in Word als volgt: Druk op Ctrl+9 om het menu te openen. Druk op M om het submenu More te openen en kies vervolgens Open Terms File om het bestand in Word te openen. Als je de nieuwe termen hebt toegevoegd, sla je het bestand weer op. NB: sla het bestand nooit op als Word-document; altijd als tekstbestand met de extensie .txt.

Termen via een dialoogvenster toevoegen

Wil je tijdens het vertalen een term toevoegen, druk dan op Alt+9. Er verschijnt een venster met twee velden. Het woord waar de cursor in staat, is al als bronterm ingevuld. Je kunt dat eventueel wijzigen. Wil je een term invoeren die uit meerdere woorden bestaat, dan kun je de betreffende woorden eerst selecteren voordat je op Alt+9 drukt.

Druk op Tab om naar het veld voor de doelterm te gaan. Vul deze in en druk op Enter om de term op te slaan.

Met de knop naast het brontermveld kun je kiezen of de term in kleine letters, hoofdletters of met een beginkapitaal wordt opgeslagen. Met de knop naast het doeltermveld kun je de inhoud van het brontermveld naar het doeltermveld kopiëren.

Termen via een toetscombinatie toevoegen

Je hoeft de term alleen in je tekst te selecteren als deze uit meerdere woorden bestaat. Bestaat de term uit één woord, dan is het genoeg als de cursor ervoor of erin staat.

Druk op Shift+Ctrl+9. In de statusregel van Word verschijnt een melding dat de bronterm is opgeslagen. Zet nu de cursor voor of in de doelterm (of selecteer meerdere woorden) en druk nogmaals op Shift+Ctrl+9 om ook de doelterm op te slaan.

Een kant- en klare lijst gebruiken

Tekstbestanden zijn makkelijk uit te wisselen en kunnen met heel veel verschillende apps worden gemaakt en bewerkt. Zolang een termenlijst maar beantwoordt aan de volgende indeling:

bronterm1[Tab]doelterm1
bronterm2[Tab]doelterm2

kan deze zo in txtExpress Terms worden gebruikt, en als de indeling afwijkt, is dat vaak met een eenvoudige vervangopdracht verholpen.

Termen zoeken

Kom je een term tegen in je brontekst die je wilt opzoeken, dan zorg je ervoor dat je cursor ervoor of erin staat (of je selecteert meerdere woorden) en druk je op Ctr+9 om het menu te openen.

Alle termen in de lijst die aan de zoekopdracht beantwoorden, worden in het menu weergegeven. Druk op het getal voor de term om de vertaling in je tekst te plakken.

Er wordt niet op hele woorden maar op strings gezocht. In de afbeelding hiernaast is bijvoorbeeld gezocht op “power”. Als de gezochte term niet in de woordenlijst staat, verschijnt het menu zonder treffers en kun je op 0 drukken om de gezochte term en de bijbehorende vertaling meteen via het dialoogvenster in te voeren.

Werken met meerdere lijsten

Je kunt maar in één termenlijst tegelijk zoeken maar wisselen tussen verschillende lijsten is zo gebeurd. Open de lijst waarin je wilt zoeken in Word en druk op Ctrl+Alt+9 of kies de optie Set Location Terms File in het menu om de locatie van het huidige bestand op te slaan.

Termenlijsten uitwisselen

Tekstbestanden kunnen makkelijk worden uitgewisseld en eventueel worden bewerkt en/of aangevuld door gebruikers die niet over txtExpress Terms beschikken. Krijg je een aangevuld bestand terug van een collega, dan hoef je alleen het bestaande bestand maar te overschrijven. Als de nieuwe versie op dezelfde locatie wordt gezet als de oude versie kan txtExpress Terms er meteen mee werken. Collega’s die niet over txtExpress Terms beschikken, kunnen het tekstbestand openen in Word en met behulp van de zoekfunctie van Word naar termen zoeken.


Copyright © 23-01-2015 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.

txtExpress Lite – Autocorrect

De Autocorrect is een van de meest ondergewaardeerde componenten van Word, niet in de laatste plaats door Microsoft zelf, die zoveel functionaliteit heeft laten liggen dat je rustig van een halfbakken programmaonderdeel kunt spreken.

De tekortkomingen zijn onder meer:

 • Nieuwe autocorrecties toevoegen vereist vooral in de latere versies van Word veel te veel klikken.
 • Als je wilt weten of je voor een woord of term al een autocorrectie hebt, moet je weer veel klikken om het dialoogvenster te openen, om vervolgens door de lange lijst te bladeren. Als de afkorting niet met dezelfde letters begint, is het zoeken naar een naald in het hooiberg.
 • Je autocorrecties meenemen naar een andere computer is wel mogelijk maar zeer omslachtig, en allesbehalve foolproof.
 • Ook het verwijderen van autocorrecties is omslachtig en kan alleen één voor één.
 • Uitzonderingen worden door Word automatisch bijgehouden. Telkens als je een autocorrectie verbetert, wordt die in de lijst met uitzonderingen geplaatst. De volgende keer als je die afkorting typt, werkt de Autocorrect niet. Uitzonderingen verwijderen kun je alleen één voor een.
 • Er is geen manier om de Autocorrect snel aan en uit te zetten.
 • Staat de Autocorrect eenmaal aan, dan is die niet te omzeilen. Typ een afkorting, en tenzij deze in de lijst met uitzonderingen staat, maakt Word daar altijd de bijbehorende term van.

AutoCorrect in txtExpress Lite

Deze onvolkomenheden zijn des te schrijnender omdat ze makkelijk verholpen hadden kunnen worden. Met behulp van txtExpress Lite wordt het werken met Autocorrect een stuk makkelijker en prettiger.

Druk op Ctrl+Alt+A om het menu Autocorrect te openen. Naast de titel van het menu zie je het huidige aantal autocorrecties.

 • Add Entry – Als je deze optie kiest wordt automatisch het huidige woord geselecteerd en verschijnt het dialoogvenster Autocorrect. Het geselecteerde woord wordt in het veld With gezet en de cursor in het veld Replace, zodat je meteen je afkorting kunt typen. Wil je een term invoeren die uit meerdere woorden bestaat, dan moet je die eerst selecteren. Dit gaat het makkelijkst als je de cursor in of voor het eerste woord zet en dan meerdere keren op F2 drukt.
 • Search Autocorrect – Druk op Alt+A als je deze optie buiten het menu wilt kiezen. De lijst met autocorrecties wordt doorzocht en de zoekresultaten worden op één van de twee volgende manieren gepresenteerd: komt de zoekterm slechts één keer voor in de lijst, dan worden de afkorting en de term in de statusregel van Word weergegeven: ggs – gegevens. In dit geval heb ik gezocht op gegevens. Als ik daarentegen zoek op gegeven, dan zijn er meerdere items in de lijst die aan de zoekopdracht voldoen. De resultaten worden in dat geval getoond in een snelmenu. Het getal onderaan verwijst naar het aantal gevonden autocorrecties.
 • Load Entries: Text File – txtExpress Lite maakt het mogelijk je autocorrecties in één of meerdere tekstbestanden te bewaren en vervolgens te laden. Als je deze optie kiest, verschijnt het dialoogvenster Open, waarin je een tekstbestand kunt kiezen. NB: deze optie werkt alleen met tekstbestanden.
 • Load Entries: Current Document – Als je een tekstbestand of Word-document open hebt met autocorrecties en deze in één keer wilt laden, kies je deze optie. Wil je slechts een deel van de autocorrecties in het bestand laden, dan selecteer je die voor je de optie kiest.
 • List of all Entries to Doc – Als je al je autocorrecties mee wilt nemen naar een andere computer of er gewoon een backup van wilt hebben, dan kun je met behulp van deze optie een lijst in het huidige document laten zetten. Let er wel op dat je de juiste taalinstelling voor het document hebt gekozen.
 • Save Current File in Registry – Als je met een vast tekstbestand wilt werken, moet txtExpress Lite de naam van het bestand kennen. Open het bewuste bestand en kies deze optie om de naam en de locatie van het bestand in de Registry van Windows op te slaan. Zodra je dit hebt gedaan, komen de onderstaande drie opties beschikbaar.
  Open – Kies deze optie om je standaard tekstbestand met autocorrecties in Word te openen. In plaats van wordt de naam van je bestand weergegeven.
  Load All Entries in – Als je deze optie kiest, wordt het bestand niet geopend maar worden wel alle autocorrecties in het bestand geladen. Werk je op meerdere computers, dan heb je met deze optie altijd in één keer overal dezelfde autocorrecties.
  Save New Entries in = ON/OFF – Deze optie is een zogenaamde toggle waarmee je kunt aangeven of nieuwe autocorrecties die je met de optie Add Entry invoert in het standaard tekstbestand worden opgeslagen.
  Remove all Entries – Wil je met een schone lei beginnen, dan maak je met deze optie in één keer de Autocorrectie in zijn geheel leeg.
  Remove Exceptions – Staan er veel ongewenste uitzonderingen in de Autocorrectie en wil je die niet één voor één verwijderen, dan kan het met deze optie in één keer.
  AutoCorrect = ON/OFF – Ook deze optie is een toggle.
  AutoCorrect Dialog – Dit is de snelste manier om het dialoogvenster AutoCorrect te openen.

Handigheidjes

Een afkorting wordt door Word automatisch gewijzigd in de bijbehorende autocorrectie als je een spatie of een leesteken typt. Dat is meestal handig maar soms is het niet wat je wilt. Een ander probleem is dat je nieuw voor elke vorm van een woord of samenstelling een nieuwe autocorrectie wilt maken. De oplossing wordt gevormd door een drietal even eenvoudige als elegante functies.

Ctrl+spatie om woorden aan elkaar te plakken

Stel dat je een afkorting c hebt voor computer en een afkorting gu voor gebruik. Het woord dat je wilt typen is computergebruiker. Je typt dan achtereenvolgens c gu er en drukt twee keer op Ctrl+spatie om computer gebruik er te veranderen in computergebruiker.

Een ander voorbeeld: je hebt de afkorting apl voor applicatie en je wilt het meervoud typen. Je typt dan achtereenvolgens apl s en drukt één keer op Ctrl+spatie om dit te veranderen in applicaties.

Dankzij deze handige shortcut kun je met veel minder autocorrecties toe.

Shift+Ctrl+spatie om een spatie voor de cursor in te voegen

Als je aan het vertalen bent, bevindt je cursor zich altijd tussen twee woorden in. Dat kan lastig zijn als je iets op wilt zoeken. Je typt bijvoorbeeld stijgen en wilt daar synoniemen voor zoeken maar omdat je in een bestaande tekst typt en de woorden voor de cursor opschuiven naarmate je zin vordert, is het woordbeeld stijgenrise. Je moet dan eerst een spatie typen en dan op de linkse pijltoets drukken om de cursor weer tegen het woord aan te zetten voordat je op Alt+6 kunt drukken om synoniemen te zoeken. In plaats daarvan kun je nu op Shift+Ctrl+spatie drukken om een spatie in te voegen maar de cursor te laten staan, zodat je meteen kunt zoeken.

NB: een andere manier is om een ; te typen. Het woordbeeld is dan stijgen;rise, en als je op een toetscombinatie drukt om te zoeken, wordt de ; verwijderd en wordt op het woord achter de cursor gezocht.

Ctrl+Alt+spatie of Ctrl+T om de Autocorrectie tijdelijk buiten spel te zetten

Word biedt geen manier om de Autocorrectie voor één woord even niet te gebruiken. Als je veel gebruikmaakt van de Autocorrectie is het vrijwel onvermijdelijk dat je afkortingen gebruikt die ook als gewoon woord voorkomen. Afhankelijk van het soort teksten dat je vertaalt, zijn er woorden die je nooit typt en die je dus zonder problemen als afkorting kunt gebruiken. Ik gebruik koe bijvoorbeeld als afkorting voor komende omdat koeien in mijn teksten niet voorkomen.

Mocht ik toch een keer koe moeten typen, dan kan ik na de letters koe op Ctrl+Alt+spatie of Ctrl+T drukken om een spatie in te voegen en de cursor na de spatie te plaatsen.

Diacritische tekens

Windows en Word zijn gemaakt voor Engelstalige gebruikers. Het is mogelijk om diacritische tekens zoals een ;ë; te typen maar erg handig werkt het niet. In txtExpress Lite kun je een e typen en dan op Ctrl+Alt+S drukken om een menu met mogelijke diacritische tekens op te roepen. Wat je ook kunt doen is gebruikmaken van de Autocorrectie. Voer bijvoorbeeld ;e; in als afkorting voor ë en ;ee; als afkorting voor é. Dat werkt snel en je kunt min of meer gewoon doortypen.

Het probleem van de punt

De Autocorrectie werkt nadat je een spatie of leesteken typt. Met autocorrecties van één letter werkt dit echter niet met een punt. De reden is waarschijnlijk dat je soms een punt achter een enkele letter wilt zetten, bijvoorbeeld in een letterwoord of acroniem. Dat is lastig als je voor het laatste woord van je zin een afkorting van één letter hebt, bijvoorbeeld c voor computer. De oplossing is een autocorrectie maken voor de punt en twee komma’s achter elkaar te laten vervangen door een punt.


Copyright © 17-02-2014 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.

txtExpress Lite – Vertaalgeheugen

Inleiding

De volwaardige versie van txtExpress bevat veel manieren om met vertaalgeheugens te werken, hoewel de benadering nogal verschilt van de traditionele vertaalgeheugens. In de Lite-versie kun je je reeds vertaalde teksten eenvoudig via een Word-bestand raadplegen.

Voorbereiding

Het enige wat je nodig hebt is een vertaling (de tekst waar je op dat moment aan werkt) en een referentiedocument. Dat document kan meerdere oude vertalingen bevatten.

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.


Copyright © 17-02-2014 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.

txtExpress Lite – askSam

Inleiding

askSam stamt nog uit de DOS-tijd en is nog steeds het enige programma in zijn soort. De werking en de interface laten nog wel eens te wensen over maar voor vertalers die het gebruiken om terminologie en vertaalsegmenten te raadplegen, voldoet het nog prima.

Hoewel askSam diverse importmogelijkheden biedt, werkt platte tekst (DOS of ANSI) het beste. Sla je records op in een tekstbestand en scheidt de records met @# als scheidingsteken. Als je in het menu File van askSam op Import klikt, kun je @# als document delimiter opgeven. Zie onder aan de pagina op aliniëren voor meer informatie en schermafdrukken.

De zoekmogelijkheden van askSam

Als je veel records hebt, loont het de moeite die in je zoekopdrachten te filteren. askSam zelf biedt daarvoor de nodige hulpmiddelen, zoals:

 • Booleaans zoeken – Je kunt AND, OR en NOT gebruiken, eventueel in combinaties. Als je twee woorden in de zoekregel typt, wordt dit automatisch als woord1 AND woord2 beschouwd. Er worden dan records gevonden waar zowel het eerste als het tweede woord in voorkomt, maar niet noodzakelijk in die volgorde.
 • Strings zoeken – Als je meerdere woorden wilt zoeken in precies dezelfde volgorde als waarin je ze in de zoekregel hebt getypt, zet je deze tussen vierkante haken [woord1 woord2].
 • Wildcard of jokers – Gebruik een asterisk als je op een deel van een woord wilt zoeken. Typ bijvoorbeeld rende* om zowel rendement als renderen te vinden. Je kunt ook een vraagteken typen als wildcard voor één letter.

Filteren met eigen tekstcodes

Alles wat ik in askSam zoek, staat in één groot bestand. Collocaties, synoniemen, terminologie, stijlaanwijzingen en -regels, vertalingen in diverse vakgebieden en contextrecords staan er in deze volgorde in. Omdat askSam altijd vanaf het begin zoekt, krijg ik altijd eerst collocaties, synoniemen en termen te zien voordat ik vertaalsegmenten voorgeschoteld krijg. Ik kan mijn zoekopdrachten echter ook snel en makkelijk via de zoekregel filteren omdat ik aan elk record codes heb toegevoegd. Elke code begint met jj omdat die lettercombinatie in het Nederlands en Engels niet voorkomt. Ik gebruik onder meer de volgende codes:

 • jjccnl – Nederlandse collocaties. Bij Engelse collocaties staat jjccen als code.
 • jjsynl – Nederlandse synoniemen. Voor Engelse synoniemen gebruik ik jjsyen.
 • jjty – Termen. Ik heb terminologiebestanden uit verschillende bronnen. Door mijzelf ingevoerde termen hebben de code jjtydef, terwijl bijvoorbeeld de termen van de TU Delft de code jjtytud hebben. Zo kan ik met jjty* op alle termen tegelijk zoeken of met jjtydef alleen op mijn eigen termen. Bij termen zet ik geen taalcode omdat ze tweetalig zijn.
 • jjstnl – Nederlandse stijlregels, zoals wanneer je hen of hun gebruikt. Voor Engelse gebruik ik jjsten.
 • jjtr – Vertalingen. Ik kan alleen op boekvertalingen zoeken met jjtrbk of alleen op vertalingen die ik voor directe klanten of vertaalbureaus heb gedaan met jjtrtr, of ik kan een wildcard ofwel joker gebruiken en met jjtr* op alle vertalingen zoeken.
 • jjtrtt – Ik gebruik zo weinig mogelijk domeinen ofwel vakgebieden. Alles wat enigszins technisch is, krijgt jjtrtt mee als code; financiële teksten krijgen jjtrfn mee en algemene teksten jjtrgnrl.
 • jjtvds – Deze code zet ik bij alles wat ik zelf heb vertaald, zodat ik onderscheid kan maken tussen mezelf en andere vertalers.
 • jjsmntc – Deze code staat voor een klant, Symantec. Ik heb niet vaak de behoefte om alleen op vertalingen van bepaalde klanten te filteren maar als het nodig is, dan kan het.
 • jjttlrcl – Ook titels van boeken krijgen codes mee, hoewel ik het vrijwel nooit nodig vindt daarop te filteren. jjttlrcl staat voor Total Recall, de autobiografie van Arnold Schwarzenegger.
 • jjcx – Contextrecords zijn records in één taal waar termen in staan die ik ooit nodig denk te hebben. Meestal heb ik er trefwoorden in twee talen aan toegevoegd om ze makkelijker terug te kunnen vinden. Als ik geen filter gebruik, zijn de contextrecords de laatste die ik zie want ze staan helemaal achter aan het bestand.

De bedoeling van al die codes zal duidelijk zijn. Je kunt nu eenvoudig jjsynl concurreren in de zoekregel typen om alleen op synoniemen te zoeken. Ik gebruik met opzet codes zonder klinkers om te voorkomen dat ze in de zoekresultaten terechtkomen zonder dat ik dat wil. Als ik bijvoorbeeld bij alle records van Total Recall de volledige titel van het boek zet, kan ik niet meer op recall als term zoeken.

txtExpress Lite en askSam

Op de pagina Extras staat een zoekmenu beschreven waarmee je op het web en op je computer buiten Word kunt zoeken. Dat menu bevat ook een optie askSam met een submen. Hetzelfde submenu is ook met Ctrl+M als hoofdmenu op te roepen. Via dit menu zoek je direct in askSam. Zet de cursor voor of in het huidige woord en druk achtereenvolgens op Ctrl+M en op M. txtExpress Lite activeert askSam en voert de zoekterm in de zoekregel in. Bevat je zoekterm meerdere woorden, dan moet je die eerst handmatig selecteren. Nadat je op M hebt gedrukt, verschijnt er een melding waarin je wordt gevraagd of je rechte haken om je zoekterm wilt plaatsen om op een exacte string te zoeken.

Zoals in alle contextmenu’s zijn alle opties middels een onderstreepte letter te kiezen. De eerste optie zul je het meest gebruiken. Daarom heeft die dezelfde letter als waar je het menu mee opent, zodat je snel kunt kiezen. Na verloop van tijd, ken je de letters uit je hoofd en kun je zoekopdrachten kiezen zonder dat je naar het menu hoeft te kijken. Je kunt dan heel snel werken.

 • askSam – Druk op M om deze zoekopdracht te starten. Achter de naam van de optie staat de huidige zoekterm, zodat je middels het contextmenu kunt controleren of je wel een goede selectie hebt gemaakt.
 • Wildcard – Er wordt automatisch een * aan je zoekterm toegevoegd. Dat zie je ook aan de zoekterm zoals deze tussen punthaken in het menu wordt weergegeven.
 • Enter Search – Wil je zelf een zoekterm typen zonder dat er iets wordt geschreven, dan kies je dezelfde optie. Er verschijnt een invoervenster waarin je alles kunt invullen wat je ook in de zoekregel van askSam zou typen.
 • Plus – Er verschijnt een invoervenster waarin je een of meerdere codes kunt invullen die vervolgens voor de zoekterm in de zoekregel van askSam worden geplaatst.
 • Synonyms – Kies deze optie als je alleen op synoniemen wilt zoeken. Aan je zoekterm wordt jjsynl toegevoegd.
 • Collocat – Kies deze optie als je alleen op collocaties wilt zoeken. Aan je zoekterm wordt jjccnl toegevoegd.
 • Terms – Kies deze optie als je alleen op termen wilt zoeken. Aan je zoekterm wordt jjty* toegevoegd.
 • Style Guide – Kies deze optie als je alleen op stijlrecords wilt zoeken. Aan je zoekterm wordt jjstnl toegevoegd.
 • Context – Kies deze optie als je alleen op context wilt zoeken. Aan je zoekterm wordt jjcx toegevoegd.

Als de zoekopdracht aan askSam is doorgegeven, worden alle records doorzocht en verschijnen de resultaten op je scherm. Afhankelijk van welke versie van askSam je gebruikt, bevindt de cursor zich vervolgens meteen in het onderste paneel, zodat je meteen met je pijltoetsen kunt bladeren. (Ik gebruik de gratis Viewer, versie 6, zodat er niet abusievelijk wijzigingen in mijn bestand kunnen worden opgeslagen.) Als je zoekt op collocaties of termen, hoef je van eens te bladeren omdat de resultatenlijst alle treffers onder elkaar laat zien.

NB: De manier waarop vanuit Word in askSam wordt gezocht is tamelijk rudimentair. Waar het op neerkomt is dat alle geopende vensters op je computer worden doorgelopen totdat een venster met askSam in de titelbalk wordt gevonden. Vervolgens worden er enkele toetsaanslagen doorgegeven. Omdat askSam geen menu-opdracht kent om te zoeken, kan dat alleen door op Escape te drukken, en je moet vaker of minder vaak op Escape drukken naar gelang waar de cursor zich bevindt. De functie in txtExpress Lite werkt vanaf de zoekregel. Voordat je van askSam teruggaat naar Word, is het dus zaak een of twee keer op Escape te drukken om de cursor voor de volgende zoekopdracht klaar te zetten in de zoekregel.


Copyright © 15-08-2013 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.

txtExpress Lite – Zoeken

Inleiding

Als vertaler ben je doorlopend aan het zoeken. Je zoekt naar vertalingen, definities van termen, collocaties, synoniemen, achtergrondinformatie, oude vertalingen enzovoort. txtExpress maakt dat zoeken een stuk eenvoudiger en vooral sneller met dialoogvensters en menu’s die een heleboel functies bevatten.

Sommige zoekopdrachten gebruik je zo vaak dat het zonde van de tijd is om er elke keer een menu voor te openen. Die opdrachten kun je kiezen met een toetscombinatie. In de menu’s staan eventuele toetscombinaties achter de optie vermeld.

Als je een term wilt opzoeken hoef je die alleen te selecteren als deze uit meerdere woorden bestaat. Betreft het één woord, dan wordt dat automatisch door txtExpress Lite geselecteerd.

Zoeken binnen Word met een (klein) dialoogvenster

Met behulp van het dialoogvenster Find voer je vaak gebruikte zoekopdrachten snel en makkelijk uit. Druk op F8 om het venster te openen.

Voer je zoekterm in en klik op OK of druk twee keer op Enter. In plaats van twee keer op Enter te drukken, kun je de zoekterm ook afsluiten met een ; (puntkomma). Dat werkt vooral snel als je met tien vingers typt. Druk twee keer op de apostrof om het zoekveld leeg te maken.

Er wordt gezocht vanaf de cursorpositie naar beneden. Wordt er niets gevonden, dan wordt verder gezocht vanaf het begin van het document.

Middels een prefix (f, e, b, s, c, q, r) kun je met dit dialoogvenster op de volgende manieren zoeken:

f – Typ f zoekterm om vanaf de cursor naar beneden te zoeken.
e – Typ e zoekterm om vanaf de cursor naar boven te zoeken.
b – Typ b zoekterm om vanaf het begin van het document te zoeken.
s – Typ s zoekterm om vanaf het begin van het document te zoeken en de resultaten in een split screen weer te geven.
r – Typ r zoekterm=vervangterm om de zoekterm te vervangen door de vervangterm.

Zet een [ achter de zoekterm als je op hoofdletters wilt zoeken; zet een ] achter de zoekterm als je op hele woorden wilt zoeken.

Je kunt ook zoeken met het huidige woord of de selectie. Hiertoe typ je f, e, b, s of r met twee spaties erachter om vooruit, achteruit, vanaf het begin van het document, met split screen te zoeken of, in het geval van r, te vervangen. Als je de tweede spatie typt, wordt de selectie als zoekterm in het veld gezet. Indien gewenst, kun je de zoekterm dan nog aanpassen (bijvoorbeeld met Backspace een s verwijderen omdat je niet op meervoud maar op enkelvoud wilt zoeken).

c – Typ c (twee spaties) om de inhoud van het Klembord als zoekterm te gebruiken.
m – Typ m (twee spaties) om de vorige zoekterm in het zoekveld te zetten.
q – Typ q (twee spaties) om de frequentie van het huidige woord of de selectie te tellen. De frequentie wordt in het zoekveld weergegeven.
a – Typ a (twee spaties) om meerdere vervangopdrachten uit te voeren. De cursor moet zich in een tabel met twee kolommen bevinden. In de linkerkolom staan de zoektermen; in de rechterkolom de termen waardoor deze vervangen moeten worden.

Typ een vraagteken (?) om een melding weer te geven met de diverse prefixen.

Verder zoeken

Als je op OK hebt geklikt en de zoekopdracht is uitgevoerd, dan kun je op F4 drukken om verder te zoeken. Je zoekt dan altijd verder in het document. Wil je terugzoeken, druk dan op Shift+Ctrl+E. Terugzoeken op basis van het huidige woord of de selectie kan natuurlijk ook zonder dat je het dialoogvenster gebruikt, en als je vooruit wilt zoeken, druk dan op Shift+Ctrl+F.

Als je met een Split Screen hebt gezocht, kun je op Ctrl+Alt+X drukken om terug te gaan naar één scherm. Om te wisselen tussen de twee schermen druk je op Shift+Ctrl+X. Vind je in het zoekscherm een term die je over de zoekterm wilt plakken, druk dan op Shift+Ctrl+L.

Terug naar het uitgangspunt

Als je een zoekopdracht start, wordt er een bookmark geplaatst, zodat je altijd makkelijk terug kunt naar oorspronkelijke locatie in je tekst. Druk op Ctrl+5 om het menu Bookmarks te openen en kies zFind.

Zoeken buiten Word met een (klein) dialoogvenster

Voor zoekopdrachten op Wikipedia, Google, askSam en diverse online woordenboeken en vertaalgeheugens biedt txtExpress Lite drie verschillende snelmenu’s. Al deze zoekopdrachten (36) kun je ook uitvoeren via een dialoogvenster Search.

Druk op F9 om het dialoogvenster te openen.

Je zoekt middels een prefix dat uit twee letters bestaat. De eerste letter staat voor het zoekgebied (Google, askSam, enz.), de tweede letter is een verdere verfijning van de zoekopdracht (met gn zoek je bijvoorbeeld via Google in Nederlandstalige pagina’s). Zodra je de eerste letter van de prefix typt, wordt de lijst onder het zoekveld aangepast, zodat je op elk moment een actueel overzicht van de zoekmogelijkheden hebt.

Als je de tweede letter van de prefix typt, geeft de lijst onder het zoekveld alleen nog maar de gekozen zoekoptie weer en wordt het venster kleiner weergegeven. Bovendien wordt het huidige woord (of de selectie) in je document gekopieerd en in het zoekveld geplaatst.

Je kunt nu:

 • De zoekterm desgewenst aanpassen.
 • Op Enter klikken of twee keer op Enter drukken om de zoekopdracht te starten.
 • Een ; (puntkomma) achter de zoekterm typen om de zoekopdracht te starten (twee spaties werkt ook).
 • Twee keer op de apostrof drukken om het zoekveld leeg te maken en een nieuwe zoekopdracht te typen.

De zoekmenu’s

Dezelfde zoekopdrachten die je met behulp van de bovenstaande dialoogvensters uitvoert, kun je ook uitvoeren middels een aantal menu’s. Het werkt ongeveer even snel maar met een dialoogvenster heb je wat meer overzicht, en je kunt je zoekterm nog aanpassen voordat je de opdracht geeft. De menu’s voor online en lokaal zoeken, zoeken in askSam en zoeken in online naslagwerken zijn allemaal samengevoegd in één dialoogvenster.

 • Van Dale Nederlands – Ben je in het bezit van de elektronische Van Dale: groot woordenboek der Nederlandse taal, dan kun je met deze optie direct vanuit Word in het woordenboek zoeken.
 • Van Dale Engels-Nederlands – Met deze optie zoek je direct vanuit Word in het woordenboek Van Dale Engels-Nederlands.
 • Synoniemen Word – Word bevat weliswaar een synoniemenwoordenboek maar dat is moeilijk te bereiken, terwijl Word bovendien maar een deel van de inhoud laat zien in een onhandige interface. Als je deze optie kiest of op Alt+6 drukt, krijg je alle synoniemen netjes in een snelmenu. Wil je een synoniem uit het menu in je tekst plakken, kies dan de onderstreepte beginletter of klik erop. De zoekterm wordt daarmee overschreven. Onderaan het synoniemenmenu staan een paar opties waarmee je nog meer synoniemen kunt zoeken. Druk op 1 om Word Dialog te kiezen. Het dialoogvenster Synonyms van Word verschijnt. Druk op 2 om via je browser naar Synoniemen.net te gaan. De synoniemen op deze website komen voor een groot deel overeen met de synoniemen van Word maar soms is er nog wel eens iets meer te vinden. Druk op 3 om naar de site van Interglot te gaan. Interglot maakt al heel lang referentiesoftware met vertalingen op basis van synoniemen en is nog niet zo lang geleden van een betaald model overgestapt op een advertentiemodel. Je kunt in één of meerdere talen zoeken. Ten slotte kun je op 4 drukken om in de synoniemen in askSam te zoeken. Zie de pagina over askSam voor meer informatie.
 • Wikipedia NL – Kies deze optie om direct via je browser naar de Nederlandstalige Wikipedia te gaan.
 • Wikipedia EN – Kies deze optie om direct via je browser naar de Engelstalige Wikipedia te gaan.

Google

Zoeken met behulp van Google doe je doorlopend. Daarom kun je de eerste drie opties in dit submenu zonder tussenkomst van een menu met toetscombinaties kiezen.

 • Google – Kies deze optie of druk op Shift+Ctrl+G om in de Engelstalige versie van Google te zoeken.
 • Google String – Kies deze optie of druk op Ctrl+Alt+G om op de exacte string te zoeken. De zoekterm wordt hiertoe tussen dubbele aanhalingstekens gezet.
 • Google NL – Kies deze optie of druk op Shift+Alt+G om in de Nederlandstalige versie van Google te zoeken.
 • Google Define – Kies deze optie om naar de definitie van de huidige term te zoeken. Helaas doet Google dit vaak al automatisch en wordt je een lange lijst voorgeschoteld van online woordenboeken en encyclopedieën die niets meer te melden hebben dan dat ze je term niet kunnen vinden. Om dat te voorkomen kun je een paar woorden aan de term toevoegen en hopen dat je voorbeelden van de term in context te zien krijgt.
 • Google Advanced – Wil je wat meer parameters opgeven, dan heeft Google het scherm met geavanceerde zoekopties een beetje lastig vindbaar gemaakt, waarschijnlijk om de zoekpagina zo leeg mogelijk te houden. Met deze optie kom je er in één keer.
 • Google Bilingual – Deze zoekmogelijkheid zet de zoekresultaten in twee kolommen voor elke taal bij elkaar en wil voor vertalers nog wel eens iets opleveren.
 • Google Translate – Selecteer een zin of alinea, kies deze optie en Google vertaalt hem voor je. Helaas niet in begrijpelijk Nederlands maar soms heb je er wel eens iets aan. Bovendien kun je deze pagina ook als woordenboek gebruiken als je op één woord zoekt.
 • Google + Input – Gebruik deze optie als hetgeen je wilt zoeken niet precies zo in je brontekst staat. Er verschijnt een klein venster waarin je je zoekterm kunt invullen. Som wil je alleen de huidige term aanvullen. Daarom wordt die al automatisch voor je in het venster ingevuld.
 • Google Images – Kies deze optie als je afbeeldingen van de huidige zoekterm wilt zien.

askSam

Als je veel materiaal in askSam hebt zitten, zul je daar vaak in zoeken. Je kunt in askSam zoeken op synoniemen, collocaties, termen, stijlinformatie, oude vertalingen en context. Met behulp van trefwoorden kun je je zoekopdracht filteren. Zie de pagina over askSam voor meer informatie.

Dictionaries

Het web bevat een groot aantal gratis online woordenboeken en andere naslagwerken. In een aantal daarvan is middels dit submenu direct vanuit Word te zoeken. Je kunt dit submenu ook als een hoofdmenu kiezen met de toetscombinatie Shift+Ctrl+D. Dat werkt wat sneller. Druk vervolgens op de toets van de onderstreepte letter van de optie om ernaartoe te gaan.

 • Mijn woordenboek – Dit Engels-Nederlandse woordenboek is niet slecht. Als Van Dale het laat afweten is dit een goede tweede keuze.
 • Interglot – Is sinds kort gratis via het web te doorzoeken en werkt op basis van synoniemen in meerdere talen. Dit is een hulpmiddel dat is gemaakt door mensen met verstand van zaken. Als desktopapplicatie heeft Interglot het niet gered; hopelijk als webapp wel.
 • One Look – Dezelfde pagina zoekt in meerdere Engelstalige woordenboeken tegelijk. Via links kun je naar het woordenboek van je keuze doorklikken.
 • Free Dictionary – Een veel beter woordenboek dan je, als je alleen op de naam afgaat, zou verwachten.
 • Google E-N – De automatisch-vertalenpagina van Google wordt gebruikt om hele teksten te vertalen maar werkt eigenlijk beter als woordenboek. Er wordt één vertaling gegeven maar daaronder staan doorgaans nog meer suggesties.
 • Wiktionary NL en Wiktionary EN – Dit is een mooi project, dat in de toekomst hopelijk bruikbare ook woordenboeken oplevert. Vooralsnog staat vooral in de Nederlandstalige versie niet zo heel veel, maar er wordt aan gewerkt en de sites worden doorlopend aangevuld.
 • Van Dale NL en Van Dale EN-NL – Dit zijn de gratis online versies. Er staat natuurlijk veel minder in dan in de lokaal geïnstalleerde woordenboeken maar ze bevatten toch nog aardig wat termen. Als je de volledige versie online wilt raadplegen, kan dat trouwens ook. Dat kost € 75 per jaar.
 • Online vertaalgeheugens – Dit is een relatief nieuw fenomeen wat de komende jaren nog wel verder zal uitgroeien: grote corpora met bron- en doelteksten die gratis te doorzoeken zijn. Ik heb de site waar ik het meeste in vind bovenaan gezet. Linguee bevat heel behoorlijke vertalingen maar ook veel op zijn zachtst gezegd niet erg goede vertalingen. De kwaliteit van Glosbe en Babla is niet erg goed, maar soms gaat het alleen maar om een term of een idee. Deze twee websites bevatten heel veel ronduit slechte vertalingen. Je vraagt je af hoe het met het vak verder moet als je het merendeel van de segmenten aanschouwt. Desalniettemin vind je er wel eens iets in, en hopelijk blijven ze deze sites aanvullen en de kwaliteit ervan verbeteren.
 • Spelling – Ben je niet zeker van de spelling of wil je weten of iets los of aan elkaar moet worden geschreven, dan heb je op deze site zo het antwoord gevonden.
 • Genus – Hier vind je het geslacht van woorden.
 • Taaladvies – Deze site bevat antwoorden op heel veel taalvragen.
 • Synoniemen – Hiermee zoek je verwante woorden op synoniemen.net. Deze site is ook te raadplegen vanuit het menu Synoniemen in txtExpress Lite.

Reference

Werk je aan een project met verschillende bestanden en wil je die tijdens het vertalen allemaal raadplegen om te zien hoe je een zinsdeel of term eerder hebt vertaald, dan biedt txtExpress Lite je een heel makkelijke manier op basis van Word-bestanden. De diverse functies zijn bereikbaar via het menu Reference en een paar toetscombinaties. Klik hier om naar de pagina over vertaalgeheugens en het menu Reference te gaan.


Copyright © 17-02-2014 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.

txtExpress Lite – Extra’s

Over de Extra’s

txtExpress Lite bevat slechts een heel klein deel van txtExpress, net genoeg om tijdens het vertalen zinnen te segmenteren en twee documenten te aliniëren en in een database te zetten. Er zijn echter ook een paar functies opgenomen die ik persoonlijk de hele dag tijdens het vertalen gebruik. Als je die wilt gebruiken, hoef je alleen de bijbehorende shortcuts te laden.

Druk op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros te openen, klik op xtShortcutsExtras en vervolgens op Run of op Uitvoeren om de shortcuts te laden. Als bij het afsluiten van Word wordt gevraagd of Normal.dot moet worden opgeslagen, klik je op OK.

Knippen, kopiëren en plakken

 • Slim kopiëren – Plaats de cursor voor of in een woord en druk op Ctrl+C om het woord te kopiëren zonder dat je het eerst hoeft te selecteren.
 • Slim knippen – Plaats de cursor voor of in een woord en druk op Ctrl+X om het woord te knippen zonder dat je het eerst hoeft te selecteren.
 • Clipboard Menu – Het Klembord van Windows onthoudt slechts één gekopieerd item. txtExpress Lite onthoudt er 9. Als je op Ctrl+Alt+C drukt, verschijnt er een contextmenu met de laatste 9 items. Druk op het cijfer voor het item om dit in je tekst te plakken. NB: Van lange items worden alleen de eerste paar woorden weergegeven. Wil je iets kopiëren waarvan je niet wilt dat het in het contextmenu terechtkomt, dan klik je in plaats van op Ctrl+C te drukken op de knop Kopiëren op de standaardwerkbalk van Word of kies je de gelijknamige optie die verschijnt als je rechtsklikt op een selectie.
 • Plakken over het huidige woord – Heb je net een woord gekopieerd en wil je dat over een ander woord plakken, dan zet je de cursor voor of ergens in het gewenste woord en druk je op Ctrl+Alt+V om de tekst in het Klembord eroverheen te plakken.
 • Slim selecteren – Druk op F2 om het huidige woord te selecteren. Druk nogmaals op F2 om ook het volgende woord te selecteren.
 • Markeren voor kopiëren en plakken – Met Shift+Ctrl+M markeer je het huidige woord of de selectie. Vervolgens kun je naar een andere plek in je tekst gaan en op Shift+Ctrl+L drukken om het woord waar de cursor voor of in staat (of de selectie als je tekst hebt geselecteerd) over de eerder gemarkeerde tekst te plakken. Druk op Shift+Ctrl+K om het woord of de selectie die je plakt te knippen in plaats van te kopiëren. Druk op Shift+Ctrl+W om het woord of de selectie met het gemarkeerde deel te wisselen.

Navigatie

 • Tijdelijke bookmark – Druk op Ctrl+[ om een onzichtbare plek in je tekst te markeren; druk op Ctrl+] om vanuit elke plek in je tekst naar de bookmark terug te keren.
 • Scrollen met je toetsenbord – Druk op Alt+Pijl omhoog om naar boven en op Alt+Pijl omlaag om naar beneden te scrollen.

Snel tekst wissen

 • De rest van de zin wissen – Meestal vertaal je over een brontekst heen en wis je woorden totdat je aan het eind van de zin bent gekomen. Dat kan ook in één keer. Druk op Ctrl+O of op Ctrl+. om alle tekst tot het einde van de zin te wissen. Het einde van de zin kan een punt, een uitroepteken, een vraagteken of een alineateken zijn. Wil je meer wissen, druk dan gewoon nogmaals op Ctrl+O om tot het volgende zinseinde te wissen.
 • Wissen tot de komma – Druk op Ctrl+, om vanaf de cursor tot de eerstvolgende komma te wissen. Druk nogmaals op Ctrl+, om te wissen tot de volgende komma.
 • Wissen tot een bepaald woord – Wil je niet naar het einde van de zin maar tot een bepaald woord wissen, dan typ je de eerste letter van het betreffende woord en druk je op Ctrl+U. Zijn er meer woorden die met dezelfde letter beginnen, dan blijf je op Ctrl+U drukken totdat alle gewenste tekst is gewist. Je kunt ook meerdere letters van het gewenste woord typen voordat je op Ctrl+U drukt.

Autocorrectie

 • Autocorrect – Werk je veel met Autocorrect, dan kun je op Ctrl+Alt+A drukken om te controleren of je voor het huidige woord of de selectie een code hebt. Met meer dan 1000 autocorrecties kun je er namelijk wel eens eentje vergeten, en Word biedt geen makkelijke mogelijkheid om in de Autocorrectie te zoeken. Als je op Ctrl+Alt+A drukt en er wordt een autocorrectie gevonden, dan verschijnt deze met de bijbehorende code in de statusregel. Worden er meerdere autocorrecties gevonden, dan verschijnen deze in een menu.
 • Een andere handige functie als je vaak met Autocorrect werkt is Ctrl+spatie om het huidige woord aan het volgende woord te plakken. Het Nederlands kent veel samenstellingen, en als je daar afzonderlijke autocorrecties voor maakt, moet je die ook weer allemaal onthouden. Als je bijvoorbeeld eerst c voor computer en vervolgens gr voor gebruiker typt, staat er een spatie tussen de twee woorden. Druk op Ctrl+spatie om de spatie te verwijderen.

Zoeken in Word

 • Zoeken herhalen – Druk op F4 om de laatste zoekopdracht te herhalen.
 • Zoeken op basis van het huidige woord – Druk op Shift+Ctrl+F om een zoekopdracht te starten op basis van van het huidige woord. Je hoeft niets te selecteren, behalve als je op meerdere woorden tegelijk wilt zoeken. Druk op Shift+Ctrl+E om terug in plaats van vooruit te zoeken.
 • Zoekbuffer legen – Word onthoudt alle zoekparameters. Dat is handig maar soms lastig. Druk op Shift+Ctrl+F4 om met een schone lei te beginnen.

Zoeken buiten Word

 • Je computer en het internet vanuit Word doorzoeken – Druk op Ctrl+G om een menu te openen (zie de afbeelding hiernaast) waarmee je het huidige woord of de selectie op diverse websites kunt opzoeken. Als je in het bezit bent van de elektronische woordenboeken van Van Dale kun je daar ook in zoeken, alsmede in askSam.
 • Van Dale – Dit menu is zo opgezet dat je er heel snel en makkelijk mee kunt zoeken. Als je slechts één woord opzoekt, hoef je dat niet eerst te selecteren. Zet de cursor ervoor of erin en druk op Ctrl+G om het menu te openen. Druk vervolgens op de letter die in het item dat je wilt kiezen onderstreept is. Druk bijvoorbeeld op N om in de Nederlandse en op E om in de Engelse Van Dale te zoeken. Als je de bijbehorende letters uit je hoofd kent, kun je snel op de toetscombinatie en de juiste letter drukken zonder dat je naar het menu hoeft te kijken.
 • Synoniemen Word – Het is in Word mogelijk om naar synoniemen te zoeken maar de functie is niet erg bereikbaar. txtExpress Lite vist alle synoniemen en antoniemen uit Word en zet ze in een handig contextmenu. Druk op de onderstreepte letter van de diverse items om deze over het huidige woord te plakken. Druk op 0 om het dialoogvenster Synonyms in Word te openen.
 • Zoeken in askSam – Je kunt vanuit Word met behulp van txtExpress Lite op diverse manieren zoeken in askSam. Als je het zoekmenu opent met Ctrl+G en vervolgens op M drukt, wordt het submenu voor askSam geopend en kun je een van de opties kiezen. Je kunt dit submenu ook als een op zichzelf staand menu openen. Druk hiertoe op Ctrl+M. Zie de pagina over askSam voor meer informatie over dit menu.
 • Google – Verreweg de meeste zoekopdrachten doe je in Google. Je kunt de opdrachten in het menu ook direct met een eigen toetscombinatie starten. Druk op Shift+Ctrl+G om in Google te zoeken en op Ctrl+Alt+G om een exacte string te zoeken. Druk op Shift+Alt+G om in Google Bilingual te zoeken. De laatste zoekmogelijkheid zet de zoekresultaten in twee kolommen voor elke taal bij elkaar en is heel handig voor vertalers.
 • Wikipedia – Je kunt zoeken in de Nederlandse en in de Engelse Wikipedia.
 • Diverse webpagina’s – De titels van deze opties spreken voor zichzelf. Heb je behoefte aan een extra optie, laat het dan weten, zodat ik die erbij kan zetten. Een mogelijkheid voor de toekomst is dat dit menu andere opties laat zien naar gelang de taal waarin je werkt.

Werken met askSam

Als je veel materiaal in askSam hebt zitten, zul je daar vaak in zoeken. Zie de pagina over askSam voor meer informatie.

Productiviteit

txtExpress Lite bevat naast de hierboven genoemde nog diverse productiviteitsverhogende functies.

 • Alinea’s repareren – Als je tekst uit een pdf of andere brond kopieert en in Word plakt, kan het gebeuren dat alle regels aan het einde zijn afgebroken. Dit kun je goed zien als je op Alt+P drukt om alle verborgen tekens weer te geven. Selecteer de betreffende regels en druk op F10 om deze weer aan elkaar te plakken. Als je niets selecteert, wordt één regel gerepareerd.
 • Symbolen invoegen – Aan de manier waarop Word met diakritische tekens omgaat, zie je dat het een Amerikaans programma is. Het dialoogvenster Symbool werkt prima, maar niet als je vaak een é of een ü moet invoegen. Wil je een ë invoegen, typ dan een e en druk op Ctrl+Alt+S. Er verschijnt een contextmenu met de bij de letter behorende diakritische tekens.
 • Vertaalde woorden tellen – Wil je snel weten wat je dag- of uurproductie is? Zet dan twee asterisken ** op de plaats waar je de telling wilt laten beginnen en druk op Ctrl+E om vanaf de positie van de cursor tot de plaats waar de ** staan alle woorden te tellen. De telling verschijnt in de statusregel als 1000/5000, waarbij het tweede getal de totaaltelling van het document is.
 • Woorden wisselen – Veel valt er over deze functie niet te zeggen. Zet de cursor voor of in een woord en druk op Alt+W om het achter het volgende woord te zetten.
 • Letters wisselen – Druk op Shift+Alt+W om de twee letters na de cursor van plaats te doen wisselen.
 • Punten en komma’s – Met behulp van deze functie kun je de punten/komma’s in het eerstvolgende getal wijzigen in komma’s/punten. Druk hiertoe zo vaak als nodig op Shift+Ctrl+,.

Copyright © 22-06-2013 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.

txtExpress Lite – Segmenten

Inleiding

txtExpress Lite bevat een zeer klein deel van txtExpress en is bedoeld om tijdens het vertalen met bron- en doelsegmenten te kunnen werken. De functionaliteit is nogal basic en er is veel minder geautomatiseerd dan in txtExpress, maar op deze manier is het mogelijk zonder tijdverlies je vertalingen in een database op te slaan.

Segmenten worden omgeven door dezelfde codes die in voorgaande jaren binnen Trados en Wordfast werden gebruikt. Dat betekent dat aldus gesegmenteerde teksten ook eenvoudig in deze systemen kunnen worden ingelezen.

In tegenstelling tot txtExpress bevat txtExpress Lite maar een paar opties, die bereikbaar zijn via een snelmenu en een paar toetscombinaties. Druk op Shift+Ctrl+S om het snelmenu te openen en druk vervolgens op de onderstreepte letter om de desbetreffende optie uit te voeren. Een aantal functies zijn ook direct via een toetscombinatie te kiezen. Zie Menu en toetscombinaties op deze pagina voor een overzicht.

Segmenteren

Een segment bestaat uit een bron- en een doelzin en ziet er als volgt uit.

Om de bronzin te kunnen segmenteren moet deze eerst worden geselecteerd. Zet de cursor aan het begin of ergens in de zin, druk op Shift+Ctrl+S om het snelmenu te openen en druk vervolgens op S voor Select Sentence of druk op Alt+E. Als de hele zin is geselecteerd, open je nogmaals het snelmenu en druk je op C voor Create Segment of je drukt op Alt+R.

Het segment wordt gemaakt, en de eerste letter van de doelzin wordt geselecteerd. Als je de zin hebt vertaald, selecteer je de volgende zin en druk je weer op Alt+R om een nieuw segment te maken.

Als het txtExpress Lite niet lukt om met de functie Select Sentence de huidige zin te selecteren, kun je de cursor aan het begin van de zin zetten en Select to end of line kiezen. Voor het selecteren van een zin maakt txtExpress gebruik van een interne Word-functie die niet altijd goede resultaten biedt. De functie Select to end of line, die je ook kunt activeren met de toetscombinatie Alt+., selecteert vanaf de cursor tot het eerstvolgende teken dat het einde van een zin markeert.

Vertaal je in plaats van zinnen liever alinea’s? Dat kan. Zet de cursor voor of ergens in een alinea en druk op Shift+Ctrl+P. De huidige alinea wordt geselecteerd. Druk nu op Alt+R om de alinea te segementeren.

Segmenten uitbreiden

Vaak zul je twee zinnen in één segment willen samenvoegen. Als je al voordat je een zin hebt gesegmenteerd, ziet dat je deze met de volgende zin wilt samenvoegen, dan selecteer je in plaats van één meteen twee zinnen voordat je de optie over Create Segment kiest.

Meestal kom je echter tijdens het vertalen pas tot de conclusie dat de volgende zin aan het huidige segment moet worden toegevoegd. In dat geval selecteer je de volgende zin en kies je de optie Expand Segment in het snelmenu of druk je op Shift+Alt+E.

Besluit je in een later stadium, tijdens het nakijken bijvoorbeeld, dat twee segmenten moeten worden samengevoegd, dan selecteer je het tweede segment in zijn geheel en kies je de optie Expand Segment in het snelmenu.

Segmenten splitsen

Wil je van een lang segment twee segmenten maken, dan zet je zowel in het bron- als in het doelsegment een ^ op de plaats waar het segment moet worden gescheiden. Kies vervolgens de optie Shrink Segment in het snelmenu of druk op Shift+Alt+K.

Opschonen van bestanden

Voor je je vertaling naar de klant stuurt, moeten alle codes en de brontekst worden verwijderd. Maak voordat je dat doet een kopie van je vertaling door het met een andere naam op te slaan, zodat je na het opschonen drie bestanden overhoudt: je oorspronkelijke brontekst, een schone doeltekst en een bestand met alle bron- en doelsegmenten.

Als je een kopie van je vertaling hebt gemaakt, kies je de optie Cleanup in het snelmenu om de brontekst en alle codes te verwijderen.

Menu en toetscombinaties

De functies van txtExpress Lite zijn bereikbaar via twee snelmenu’s. De extra functies kunnen worden gekozen met een toetscombinatie. Druk op Shift+Ctrl+S om het snelmenu Segments te openen en druk vervolgens op de onderstreepte letter om de desbetreffende optie uit te voeren. Om het snelmenu Align te openen, druk je op Shift+Ctrl+A. Als je ook de extra’s wilt gebruiken, moet je eerst de toetscombinaties in Normal.dot zetten. Dit doe je als volgt:

 • Druk op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros te openen.
 • De functies van txtExpress Lite zijn makkelijk te herkennen; ze beginnen met xt.
 • Zoek xtShortcutsExtras en klik op Run om de toetscombinaties te laden.
 • Als je Word afsluit wordt verzocht of je Normal.dot wilt opslaan. Sla Normal.dot op, zodat je de toetscombinaties kunt blijven gebruiken.

Hieronder volgt een overzicht voor de toetscombinaties die je tijdens het segmenteren kunt gebruiken.

Toetscombinatie Omschrijving
Shift+Ctrl+S Snelmenu
Shift+Ctrl+P Alinea selecteren
Alt+E Zin selecteren
Alt+. Selecteren tot eind zin of . ? ! : ;
Alt+R of F7 Segment maken
Shift+Alt+E Segment uitbreiden
Shift+Alt+K Segment krimpen
Shift+Alt+C Brontekst verwijderen
Ctrl+Y Brontekst verbergen/weergeven
Alt+P Alles verbergen/weergeven
F2 Woord(en) selecteren
Alt+V Plakken zonder opmaak
Shift+Ctrl+F4 Resetten zoekvenster

Segmenten converteren naar records

Als je tekst is vertaald, geredigeerd en goedgekeurd, kun je de segmenten converteren naar records die je in askSam of in een ander systeem kunt importeren.

 • Sla het huidige document op.
 • Druk op Shift+Ctrl+S om het menu te openen en kies Convert Segments to Records.
 • De conversie wordt gestart.
 • Er verschijnt een invulscherm met de laatst gebruikte inforegel. Pas deze naar wens aan en klik op OK of druk op Enter.
 • Als alle segmenten zijn gelezen, zijn er twee mogelijkheden. Er kan een nieuw tekstbestand met records worden gemaakt of de nieuwe records kunnen aan een bestaand bestand worden toegevoegd.
 • Standaard wordt een nieuw bestand gemaakt. Er verschijnt automatisch een dialoogvenster waarin je wordt verzocht het nieuwe bestand op te slaan. De voorgestelde naam is de bestandsnaam van je vertaling met SEGMENTS eraan toegevoegd. Klik op OK om het bestand op te slaan.
 • Wil je de nieuwe records toevoegen aan een bestaand bestand, dan hoef je er alleen maar voor te zorgen dat het betreffende bestand geopend is. Tijdens de conversie zoekt txtExpress Lite naar een bestand waarvan de naam op SEGMENTS eindigt. Wordt een dergelijk bestand gevonden, dan worden de nieuwe records er automatisch aan toegevoegd.
 • Als je veel korte teksten alinieert, verdient het aanbeveling deze allemaal bij elkaar in één bestand te zetten. Dat is overzichtelijk, en als je later al je segmenten weer in een nieuwe database wilt zetten, is dat sneller gebeurd als alles in grote bestanden staat.

NB: Het verdient aanbeveling alle bestanden die met een project te maken hebben te bewaren: de brontekst, de vertaling, de vertaling met de bron- en doelzinnen in segmenten en ten slotte het tekstbestand met de records.


Copyright © 11-05-2013 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.

txtExpress Lite – Aliniëren

Inleiding

Met behulp van txtExpress Lite kun je een bron- en doeltekst aliniëren en in een database zetten. Hieronder staat beschreven hoe dat moet. In het kort komt het erop neer dat je twee documenten samenvoegt in een tabel, waarna je de zinnen in de linker- en rechterkolom gelijktrekt en de tabel converteert naar een tekstbestand dat in een database kan worden geïmporteerd.

txtExpress voorbereiden

Als je veel documenten moet aliniëren is het een goed idee de daar speciaal voor bedoelde shortcuts te laden. Deze shortcuts hoeven niet te werken als je txtExpress alleen tijdens het vertalen gebruikt maar tijdens het aliniëren zijn ze erg handig.

Druk op Ctrl+Shift+A om het menu Align te openen en kies de optie Load PreAlign Shortcuts. Als je deze optie niet te zien krijgt, zijn de shortcuts al geladen. Het gaat om de volgende shortcuts:

 • F2 – Kies deze shortcut om het dialoogvenster PreProcess te openen. Zie de paragraaf hieronder voor meer informatie over dit dialoogvenster.
 • F3 – Met deze shortcut open je het menu Align. Je kunt dit menu ook openen met
  Shift+Control+A.
 • Shift+F5 – Als je een document hebt met veel tabellen kun je met behulp van deze shortcut telkens naar de volgende tabel gaan.
 • F5 – Met deze shortcut open je het dialoogvenster Convert to Segments. Verderop vind je meer informatie over dit dialoogvenster.

Documenten voorbereiden

txtExpress herkent de brontekst aan een 1 als eerste teken. De doeltekst heeft een 2 als eerste teken. Zet deze cijfers zelf in je documenten voordat je verdergaat.

Zorg ervoor dat je documenten zo schoon mogelijk zijn. Geen dubbele spaties, lege alinea’s, tabellen, tekstvakken, plaatjes enz. De meeste ongewenste elementen kun je in één keer verwijderen met behulp van het dialoogvenster PreProcess. Druk op F2 om dit dialoogvenster te openen.

In de titelbalk worden het aantal woorden en het aantal pagina’s weergegeven. Je hoeft in dit dialoogvenster niets aan te vinken. Dat doet txtExpress voor je. Alles wat automatisch is aangevinkt als je het dialoogvenster opent, is door txtExpress gevonden. Het enige wat je vervolgens hoeft te doen is op Enter te drukken of op OK te klikken. Alle elementen die zijn aangevinkt, worden verwijderd en het dialoogvenster wordt gesloten.

Soms lukt het niet in één keer om alles te verwijderen. In dat geval verschijnt het dialoogvenster automatisch weer en kun je nogmaals op Enter drukken.

Als er tabellen in het document staan, moet je die eerst naar tekst converteren. Sluit in dat geval het dialoogvenster PreProcess en bekijk alle tabellen. Verwijder onnodige informatie zoals cijfers uit de tabellen en druk op F3 of op Ctrl+Shift+A om het menu Align te openen.

Kies de optie Convert All (x) Tables to Text en klik vervolgens op Yes of druk op Enter om van elke tabelcel een alinea te maken.

Open het dialoogvenster PreProcess weer en druk op Enter totdat er niets meer is aangevinkt. De kleur van het dialoogvenster verandert in blauw of groen. Blauw betekent dat er slechts één document is geopend en dat je dus geen documenten samen kunt voegen. Groen betekent dat er minstens twee documenten zijn geopend.

Als het dialoogvenster groen is en je beide documenten hebt opgeschoond, kun je op Align Docs klikken of op Enter drukken. txtExpress gaat aan de slag en zet de alinea’s van beide documenten in een tabel. Zodra dit is gebeurd verschijnt er een dialoogvenster waarin je wordt verzocht het nieuwe document op te slaan. De naam van het nieuwe document is al voor je ingevuld met TABLE er in hoofdletters achter. Als er dt* of bt of een dergelijke aanduiding in de bestandsnaam staat, kun je die verwijderen.

Werken met lange documenten

Lange bestanden kun je beter opdelen. Daarbij kun je het beste een woordaantal van 10.000 per bestandsdeel aanhouden, zodat de alinieertabellen per bestand niet te lang worden. Word kan weliswaar met lange tabellen werken maar dat gaat behoorlijk ten koste van de snelheid. Als de inhoud van een cel bij de bovenliggende cel wordt gezet en de lege cel wordt verwijderd, moeten alle onderliggende cellen in een nieuwe positie worden getrokken. Bij een tabel die meer dan 50 pagina’s beslaat, kan dat een paar seconden duren, terwijl het in kortere tabellen zo snel plaatsvindt dat je het nauwelijks ziet. Het beste is zelf te experimenteren om te ontdekken wat het beste voor je werkt, maar voor mij is de grens van 10.000 woorden een goede richtlijn gebleken die zowel op snelle als op wat langzamere computers werkt.

Werken met Excel en Powerpoint

Excel-bestanden moeten eerst in Word worden gezet voordat je ze kunt aliniëren. Maak daarvoor een leeg bron- en doeldocument in Word, kopieer de te aliniëren cellen in Excel en plak deze in Word. Waarschijnlijk plakt Word de cellen niet als een tabel maar als tekst, gescheiden door tabs. Druk in Word op Ctrl+H om het dialoogvenster Vervangen dan wel Replace te openen en vervang de tabs ^t door hard returns ^p. Druk op F2 om eventuele dubbele spaties enzovoort te verwijderen en voeg de bron- en doeltekst vervolgens samen.

Voor Powerpoint geldt hetzelfde als voor Excel. De tekst moet eerst in een bron- en doeldocument in Word worden gezet. Dat betekent veel knippen en plakken want de tekst in een Powerpoint-slide staat vaak in veel afzonderlijke kaders. Als je alles hebt geknipt/gekopieerd en geplakt, druk je op F2 om eventuele dubbele spaties enzovoort te verwijderen en de bron- en doeltekst vervolgens samen te voegen.

Aliniëren

Loop de tabel door totdat je twee segmenten vindt die niet op elkaar aansluiten en gebruik de diverse toetscombinaties om alle segmenten gelijk te trekken. Je kunt bijna alles doen met de pijltoetsen en de toetsen Shift, Control en Alt. In de meeste gevallen kun je de cursor in de linkerkolom laten. Alleen als je twee zinnen in een cel wilt splitsen en je deze moet selecteren, moet je de linkerkolom soms verlaten.

Gaat er iets mis, druk dan één of meer keren op Ctrl+Z om één of meer stappen terug te gaan.

Vergeet niet om af en toe tussendoor op te slaan. Als je de toetscombinaties voor de Extra’s hebt geladen, dan kun je op Ctrl+[ drukken om de huidige cel te markeren. Als er dan iets fout gaat en het bestand wordt afgesloten, of als je het bestand zelf sluit omdat je er later verder aan wilt werken, dan hoef je alleen op Ctrl+] te drukken om terug te keren naar de cel waar je was gebleven.

De pijltoetscombinaties

 • Ctrl+Pijl omhoog/omlaag – Met deze toetscombinaties wandel je als het ware door je tabel. Telkens wordt de volgende of vorige cel geselecteerd.
 • Ctrl+Pijl links/rechts – Met deze toetscombinaties voeg je de inhoud van de huidige cel toe aan die van de cel erboven. Je kunt de cursor in de linkercel laten staan, ook als je de inhoud van de rechtercel wilt verplaatsen.
 • Shift+Ctrl+Pijl links/rechts – Met deze toetscombinaties wis je de huidige cel. Je kunt de cursor in de linkercel laten staan, ook als je de rechtercel wist.
 • Alt+Pijl omhoog/omlaag – Gebruik deze toetscombinatie om naar boven of naar beneden te scrollen.
 • Shift+Ctrl+Pijl omhoog – De huidige rij wordt gewist. Wil je meerdere rijen in één keer wissen, dan moet je die eerst selecteren.
 • Shift+Ctrl+Pijl omlaag – De huidige rij komt in één keer boven aan je scherm te staan met deze toetscombinatie.
 • Shift+Alt+Pijl omlaag – Als een cel twee zinnen bevat in plaats van één zin, dan kun je de tweede zin selecteren en deze toetscombinatie kiezen om de selectie in een nieuwe cel er direct onder te zetten, Als je niets selecteert, wordt onder de huidige cel een nieuwe cel geplaatst.
 • Shift+Alt+Pijl omhoog – Met deze toetscombinatie wissel je de inhoud van de huidige cel met de inhoud van de cel erboven.

De inhoud van de vierde cel in de rechterkolom moet aan de bovenliggende cel worden toegevoegd. Zet de cursor in de cel ernaast in de linkerkolom en druk op Ctrl+Pijl rechts. De tekst wordt aan de bovenliggende cel toegevoegd en de nu lege cel wordt verwijderd.

Die pijltoetscombinaties moet je gewoon even leren. Als je ze eenmaal in je vingers hebt, werk je er heel intuïtief mee. Je hoeft je handen nauwelijks te bewegen en ik heb ondervonden dat deze toetscombinaties heel wat minder RSI-gevoelig zijn dan andere alinieerprogramma’s. Om het leren zo makkelijk mogelijk te maken, staan de toetscombinaties hieronder in een schema weergegeven.

Conversie naar records

Heb je een tabel in zijn geheel gealinieerd, dan kun je er records van maken die je in askSam of iData kunt importeren. Een record ziet er als volgt uit:

<info> 2012-08-01 - jjbrn - jjttlrcl - jjtvds - jjennl - jjtrbk<⧸info>
One course required us to read the business page every day and be
prepared to talk about the headlines and stories in class.
Voor één college moesten we elke dag het economiekatern lezen en 
er de volgende dag in klasverband over praten.

De inforegel is op het eerste gezicht nogal cryptisch. Je ziet een datum en codes voor de klant, de vertaling of het project, de naam van de vertaler en de talencombinatie. Die kun je natuurlijk ook voluit schrijven, maar dat maakt het moeilijker om erop te zoeken, en bovendien beïnvloeden de woorden in de inforegel ook de zoekresultaten omdat op elk woord in records wordt gezocht. Daarom kies ik liever voor codes die in het gewone taalgebruik niet voorkomen. Ik begin mijn codes met jj omdat die lettercombinatie in het Nederlands en Engels niet voorkomt. Vervolgens verwijder ik de klinkers uit de namen. jjbrn staat voor Bruna, jjttlrcl staat voor Total Recall (een boek dat ik voor Bruna heb vertaald, jjtvds is mijn naam, jjennl staat voor Engels-Nederlands en jjtrbk staat voor boekvertaling. Op deze manier kan ik, als al mijn records in één grote database staan, heel eenvoudig filteren. De bk in jjtrbk staat voor boeken; daar kan ik ook jjtrtt voor ICT of jjtrfn voor financieel van maken.

Doorloop de volgende stappen om de gealinieerde tabel naar records te converteren:

 • Open het tekstdocument New SEGMENTS.txt. Dit document moet in Word zijn geopend om er segmenten als records in op te kunnen slaan.
 • Open een document met een gealinieerde tabel.
 • Druk op F5 om het dialoogvenster Create (x) Segments te openen.
 • Kijk of alle informatie in de inforegel klopt. De datum in deze regel wordt automatisch ingevuld. Verder houdt txtExpress de laatst ingevulde informatie vast. Doorgaans hoef je alleen de taal te controleren.
 • In de gealinieerde tabel zie je wat de brontaal en wat de doeltaal is. Wil je deze wijzigen, dan klik je op de knop Language. De knop geeft altijd de huidige instelling weer. Deze zie je ook in de titel van het dialoogvenster.
 • Eventueel kun je nog iets aan de bestandsnaam veranderen voordat je op OK klikt.
 • Klik op OK om de segmenten in de huidige tabel toe te voegen aan New SEGMENTS.txt. De segmenten worden automatisch onder aan het bestand toegevoegd en het document met de tabel wordt gesloten.

NB: Het verdient aanbeveling alle bestanden die met een project te maken hebben te bewaren: de brontekst, de vertaling, de vertaling met de bron- en doelzinnen in segmenten en ten slotte het tekstbestand met de records.

Importeren in askSam

Als je in askSam wilt importeren, open je het programma met de database waaraan je je zojuist gemaakte records wilt toevoegen. Kies de optie Import in het menu File.

Klik bij Document Delimiter rechts in het veld waar String staat. Het volgende dialoogvenster verschijnt:

Klik op het keuzerondje bij String en vervolgens op het selectievakje bij Remove string. Vul als string @# in. NB: Zet hier geen hard return achter want dan werkt de conversie niet.

Zie voor meer informatie over werken met askSam de desbetreffende pagina.


Copyright © 22-06-2013 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.

txtExpress Lite – Installatie en setup

txtExpress Lite is een plug-in in MS Word (ook wel template of sjabloon geheten). Als je in het bezit bent van txtExpress Lite.dot kun je deze naar de juiste map kopiëren en vervolgens Word starten. De naam van de desbetreffende map hangt af van welke versie van Word je gebruikt. Voor Word 2003 is dat:

c:\Documents and Settings\Eigenaar\Application
Data\Microsoft\Word\STARTUP\

Heb je een Nederlandse versie van Word, dan heet de map Startup waarschijnlijk Opstarten. Om het makkelijk te maken, heeft Microsoft deze map verborgen. Je moet deze dus eerst zichtbaar maken. Hiertoe ga je naar de Verkenner en kies je Mapopties in het menu Extra. Ga naar het tabblad Weergave en zet een vinkje bij Verborgen bestanden en mappen weergeven. Werk je met de Total Commander, dan kies je in het menu Configurations > Options > Display en klik je op het selectievakje bij Show hidden/system files, zodat je ook verborgen mappen te zien krijgt.

Als je txtExpress Lite.dot in de juiste map hebt gezet, ben je er nog niet. Omdat plug-ins ook kunnen worden gebruikt om kwaadaardige code te verspreiden, is Word standaard zo ingesteld dat deze worden geblokkeerd.

Kies in Word in het menu Tools de optie Macro/Security. Zet vervolgens op het tabblad Trusted Publishers een vinkje bij Trust all installed add-instelling and templates en bij Trust access to Visual Basic Project.

txtExpress Lite configureren

Als alles is gelukt en txtExpress Lite actief is, moet je nog een paar handelingen verrichten. Allereerst moet je de inforegel voor de eerste keer instellen. Deze wordt opgeslagen in het register van Windows. Druk op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros en kies in de lijst met macro’s xtInit. Klik op Run of Uitvoeren om de macro te starten. Er worden een aantal instellingen in het register opgeslagen, zoals de standaardregel voor gealinieerde bestanden. Deze kun je aanpassen als je de eerste keer een gealinieerde tabel naar records converteert. Kies in het dialoogvenster Macros de macro xtInfocodeRead als je wilt zien of de coderegel correct in het register is gezet. De volgende melding verschijnt:

Deze coderegel kun je telkens aanpassen als je een nieuw bestand alinieert. Wil je dat van tevoren al doen, kies dan xtInfocodeWrite in het dialoogvenster Macros. Er verschijnt een invoervenster waarin je de coderegel kunt wijzigen.

Afhankelijk van waar je txtExpress Lite voor wilt gebruiken, moet je nog een paar shortcuts ofwel toetscombinaties laden. Deze worden in Normal.dot opgeslagen. Als bij het afsluiten van Word dus wordt gevraagd of Normal.dot moet worden opgeslagen, moet je dat voor deze ene keer doen.

Druk op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros te openen en kies in de lijst een van de volgende macro’s:

 • xtShortcutsAll – Deze macro laadt alle shortcuts van txtExpress Lite. Wil je sommige shortcuts liever afzonderlijk laden, kies dan een van onderstaande opties.
 • xtShortcutsMenuAlign – Als je txtExpress Lite alleen gebruikt om te aliniëren, hoef je alleen de shortcut voor het alinieermenu te laden.
 • xtShortcutsSegments – Sommige opties in het menu Segments gebruik je zo vaak dat het sneller gaat met deze toetscombinaties. Zie de pagina over segmenteren voor een overzicht.
 • xtShortcutsExtras – txtExpress Lite bevat veel extra’s. Als je die wilt gebruiken, heb je deze toetscombinaties nodig. Zie de pagina over extra’s voor een overzicht.

De toetscombinaties waarmee je een tabel alinieert, worden automatisch geladen als je een tabel maakt. Dit hoef je dus niet handmatig te doen, tenzij je nog oude tabellen hebt die je met txtExpress Lite wilt aliniëren. In dat geval open je de desbetreffende tabel en druk je op Alt+F8 om het dialoogvenster Macros te openen. Vervolgens kies je xtShortcutsAlign in de lijst en klik je op Run of Uitvoeren. De toetscombinaties zijn alleen te gebruiken in het huidige document. De functies waarmee je de cursor verplaatst (bijvoorbeeld Ctrl+Pijl rechts om naar het volgende woord te gaan), werken dus niet in een alinieertabel. Zie de pagina over aliniëren voor een overzicht van alle pijltoetscombinaties.

Als je de instellingen en de gewenste toetscombinaties hebt geladen, is txtExpress Lite klaar voor gebruik.


Copyright © 22-06-2013 Theo van der Ster

De reacties onder dit blogbericht zijn gesloten. Wil je contact opnemen, dan kan dat op deze pagina.

txtExpress Lite TOC

Eind jaren negentig ben ik begonnen met een plugin in Microsoft Word voor vertalers. In de loop van de jaren is de plugin uitgegroeid tot een app met honderden functies. De links hieronder beschrijven een deel van de functionaliteit van de Lite-versie. Aan deze app wordt niet meer gewerkt. Een deel van de functionaliteit wordt overgeheveld naar Comtexxt.